Choroby


Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je závažné nezápalové ochorenie ciev očnej sietnice vplyvom cukrovky, a vo vyspelých krajinách je najčastejšou príčinou slepoty u diabetikov. V dôsledku vysokej hladiny cukru v krvi dochádza k poškodeniu...
Diabetická retinopatia

Dna

Dna, nazývaná tiež choroba kráľov, je jedným z bežných typov zápalu kĺbov - artritídy. Toto ochorenie súvisí s vysokou hladinou kyseliny močovej v krvi a tkanivách. Je zaujímavé, že postihuje výhradne mužov po štyridsiatke....
Dna

Dorzopatie

Všeobecné označenie pri ktorom máte problémy s chrbtom. Ide o ochorenia ako je skolióza, zväčšená kyfóza alebo lordóza. Táto ochorenie postihuje mnoho desiatok tisíc ľudí po celej Českej republike naprieč generáciami. Sprevádza...
Dorzopatie

Downov syndróm

Downov syndróm je vrodenou vývojovou chybou spojenú s mentálnou retardáciou a spôsobenú chromozomálne aberácie - trizómiou chromozómu 21. Táto vada je diagnostikovateľná už v tehotenstve v rámci prenatálneho...
Downov syndróm

Dýchavičnosť

Dýchavičnosťou sa označuje stav, kedy je nutné väčšieho dychového úsilia. Príčiny dýchavičnosti Príčiny kardiovaskulárne Srdcové zlyhávanie Príčiny v horných dýchacích cestách Zápaly horných...
Dýchavičnosť

Dysgrafia

Jedná sa o špecifickú grafickú poruchu, ktorá sa prejavuje pomalým a kostrbatým písmom, zlým odpisom článkov, verných kópií alebo diktátov a pomalým tempom s prestávkami. Človek trpiaci touto poruchou nemá problémy s učivom...
Dysgrafia

Dyslexia

Dyslexia je porucha, ktorá súvisí s čítaním. Jedná sa o najčastejšie poruchu špecifického učenia, postihnutý nie je schopný čítať súvisle text, písmenka mu skáču au niektorých nevie ako sa čítajú alebo čo znamenajú....
Dyslexia

Dyspepsia

Ako funkčný dyspepsiu označujeme súbor bolestivých či nepríjemných príznakov, ktoré majú svoj pôvod v tráviacom trakte, často sú viazané na príjem potravy. Na rozdiel od dyspepsia organické a sekundárne nie je u dyspepsia...
Dyspepsia

Ebola

Vírus Ebola spôsobuje veľmi ťažkú ​​hemoragickú horúčku končiace vo väčšine prípadov smrťou. Prvé údaje pochádzajú z roku 1976, kedy sa takmer súčasne vyskytli dve epidémie v rovníkových provinciách Sudáne a Zaire....
Ebola

Eklampsia

Eklampsia je život ženy aj dieťaťa ohrozujúci stav, ktorý ju môže postihnúť v priebehu tehotenstva alebo v najbližších minútach po pôrode. Väčšinou je komplikáciou preeklampsie môže sa však objaviť aj bez predchádzajúcich...