Chrípka ošípaných

Vírus kmeňa A / H1N1 (nazývaný Chrípka ošípaných, alebo tiež mexická chrípka, Swine flu, nová chrípka) je kombináciou prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky a je prenosný na človeka.

H1n1 Virus

Chrípka ošípaných je ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré často spôsobuje komplikácie vo forme zápalu pľúc a v niektorých prípadoch vedie až k smrti. Ochorenie postihuje všetky vekové skupiny.

Príznaky chrípky ošípaných

Príznaky sú ako pri bežnej sezónnej chrípke: horúčka na 39 stupňov, zimnica, únava, bolesti svalov, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a kašeľ.

Niektorí pacienti trpia hnačkou a vracaním.

V prípade, že sa u osoby, ktorá bola v postihnutých oblastiach vyvinú klinické príznaky chrípky, je nevyhnutné okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Ak je osoba, ktorá sa vrátila z postihnutých oblastí zdravá, nie je dôvod vyhľadanie infektológa, ale keď sa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba spomenúť cestovateľskú anamnézu.

Prenos chrípky ošípaných

Prenos prebieha z človeka na človeka kvapôčkovo vzduchom (napr. pri kašľaní, kýchaní alebo aj pri rozprávaní), alebo priamym kontaktom (podávanie rúk - neumyté ruky). Ochorenie sa prejaví po 1 - 8 dňoch, avšak je vysoko prenosné od začiatku nakazenia.

Ochrana pred nákazou

Osobám cestujúcim do zahraničia, najmä do krajín výskytu ľudských prípadov chrípky ošípaných, odporúčame zvážiť nutnosť svojej cesty. Cestovateľ sa vystavuje riziku, že môže ochorieť, alebo sa môže dostať do oblasti, ktorá bude uzavretá a cestovateľovi nemusí byť umožnené vycestovať z krajiny späť domov.

V prípade uskutočnenia cesty odporúčame:

  • dodržiavať základné hygienické návyky (najmä časté umývanie rúk vodou a mydlom),
  • používať ochrannú rúšku na nos a ústa,
  • vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí,
  • vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami.

Liečba

Na chrípku ošípaných nie sú k dispozícii žiadne vakcíny obsahujúce súčasný vírus chrípky ošípaných, ktorý spôsobuje ochorenie u ľudí. Nie je známe, či súčasná ľudská vakcína proti chrípke zabezpečuje ochranu.

Lieky, ktorými sa dá chrípka ošípaných liečiť - ide o antivírusové liečivá, používané v niektorých prípadoch pri výskyte sezónnej ľudskej chrípky.

 


 

comments powered by Disqus