Delírium tremens

Delírium tremens je najčastejšou psychóza sprevádzajúce alkoholizmus. Je možné povedať, že sa jedná o "šialenstvo" z nedostatku, nedodania alkoholu. Delírium tremens sprevádza halucinácie telesné i zmyslové.

delirium-tremens.jpg

Fyzické príznaky

 • Hrubý tras
 • Nevoľnosť, zvracanie
 • Slabosť
 • Potenie
 • Zrýchlená srdcová činnosť
 • Zvýšenie krvného tlaku
 • Zrýchlenie dychu
 • Teplota
 • Začervenanie v tvári
 • Epileptické záchvaty
 • Inkontinencia

Psychické a zmyslové príznaky

 • Vedomia pacienta kolíše
 • Narušené myslenie
 • Chaotické snové predstavy
 • Halucinácie - zrakové, sluchové i taktilný
 • Dezorientácia
 • Poruchy spánku
 • Paranoja
 • Zvýšená sugestibilita
 • Úzkosti

Priebeh delíria tremens

Delírium tremens môže prebiehať v niekoľkých "krokoch". Môže sa vyvíjať pomaly a začať prodromálnom štádiom, ktoré je typické nástupom nepokoja, zhoršeného myslenie a nepokoja. Môžu sa pridať poruchy spánku, živé sny, nočné mory. Zvyšuje sa tiež citlivosť k senzorickým podnetom. Na manifestnej delírium tremens ukazuje dezorientácia v čase. Stav pacienta nie je stále rovnaký, ale kolíše. Horšie je v noci alebo v tme, naopak stavy, kedy je pacient orientovaný prichádzajú ráno. Halucinácie často nasadajú na nočné mory, ktoré tak pokračujú aj po prebudení pacienta. Ten nie je schopný rozoznať sen od halucinácie a skutočnosti. Delírium väčšinou odznejú po 2-3 dňoch, môže ale trvať aj niekoľko týždňov. Dlhotrvajúcej delírium je skôr u starších osôb au osôb majúci nejakú pridruženú chorobu, napr. Infekciu, ochorenie pečene, poškodenie mozgu. Väčšina pacientov dôjde po prežití delíria k plnej uzdrav. Niekedy sa ale stáva, že nasleduje strata pamäti, či horšie demencia alebo psychóza. Delírium môže skončiť aj smrťou.

Vyšetrenie

Vykonáva sa komplexné vyšetrenie zahŕňajúce neurologické, psychiatrické vyšetrenie na zistenie stavu vedomia a jeho kvality. Vykonáva sa laboratórne rozbory krvi i. V rámci psychiatrického vyšetrenia je delirantný pacient vypočúvaný na základné otázky týkajúce sa jeho osoby - meno, zamestnanie, bydlisko. Zisťuje sa, či je orientovaný v mieste, čase a osobe, tj. Či vie kde je, čo je za deň as kým hovorí. Je testovaná koherencia jeho prejavu aj správanie, schopnosť reagovať na podnety, logické myslenie, krátkodobá aj dlhodobá pamäť. Medzi dôležité otázky patrí aj tá, kedy sa delírium objavilo, kedy naposledy požil alkohol alebo iné návykové látky. Ako sa jeho stav rozvíjal, či pozvoľna alebo rýchlo. Pre možné zdravotné problémy je potrebné spýtať sa aj na to, či sa nelieči napr. S diabetom, astmou, srdcovými, neurologickými alebo psychiatrickými ochoreniami. Dôležité je zaznamenávanie príznakov v priebehu času.

Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia

V prípade, že nie je jasné, z čoho pramení pacientovho zmätenosť a delírium, vykonáva sa základné krvné rozbory, testy na krvnú zrážanlivosť, mineralogram, pečeňové testy atď. Z cielených sa potom zameriavajú na prítomnosť liekov, toxických látok v krvi. Vykonáva sa EEG, CT mozgu pri podozrení na zranenia hlavy. Vhodné je tiež EKG, RTG pľúc ai.

Liečba

Nekomplikovaný stav sa nijako nelieči, je však nutné pacienta sledovať. Inak je pri delíriu tremens doporučované podávanie psychotropné medikácia podľa stavu pacienta. Okrem liekov je potrebné dbať aj na hydratáciu a výživu pacienta, dodať potrebné vitamíny a živiny. Zvlášť potom sú dôležité vitamíny skupiny B, ktoré sa podávajú na zabránenie vzniku Wernickovy encefalopatie. Nevyhnutné je sledovať pacientov zdravotný stav prípadne pridať medikáciu na iné fyzické choroby - lieky na vysoký krvný tlak, tlmenie bolesti ai. Je tiež nutné zabezpečiť prostredie, v ktorom sa pacient nachádza tak, aby si nemohol ublížiť. Títo pacienti majú aj sklony k sebapoškodzovaniu. Pacienta je dôležité tiež stimulovať, a to aj v podobe informácií o čase, mieste, situáciu atď. Po ukončení delíria je vhodné pacientovi vysvetliť, aký bol jeho stav. Je nutné mu vysvetliť závažnosť stavu a odporučiť vhodnú liečbu závislosti.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus