Reyov syndróm

Ide o závažné ochorenie, vyskytujúce sa najčastejšie u detí (detského veku), ale môže postihnúť aj jedinca dospelého. Tento syndróm spôsobuje závažné poškodenie viacerých orgánov (tzv. multiorgánové ochorenie). Najčastejšie je postihnutý mozog a pečeň. Zvyčajne je prítomná tiež metabolická porucha (porucha vnútorného prostredia organizmu).

Reyov syndróm

Reyov syndróm je dôležité včas rozpoznať, pretože sa v dramatických prípadoch môže jednať o smrteľné ochorenie. Syndróm však nie je príliš častý, postihuje približne len jedného jedinca z milióna.

Príčiny vzniku Reyovho syndrómu

Príčinami syndrómu sa vedci a lekári zaoberali už od jeho objavenia austrálskym patológom R. Douglasom Reyom v roce1963. Bohužiaľ príčina nebola doposiaľ objasnená. Mnoho vedeckých článkov naznačuje súvislosť medzi syndrómom a užívaním Aspirinu, Acylpyrinu, Anopyrin ai. (resp. kyseliny acetylsalicylovej), ale štúdie neboli preukázané. Je to však dôvod, prečo nie je už deťom podávaný pri horúčkovitých infekciách.

Rizikové faktory

 • prekonaná ťažká viróza (mumps, rubeola, obrna, opar)
 • liečba kyselinou acetylsalicylovou
 • genetická predispozícia
 • ochorenie pečene, obličiek, srdca
 • prekonaný edém (opuch) mozgu

Príznaky

Ťažší priebeh vírusového ochorenia (dlhá liečba, pretrvávajúce príznaky aj 14 dní po infekcii)

Prvá fáza:

 • únava
 • mdloby, závrat
 • nevoľnosť
 • vracanie
 • zvýšenie telesnej teploty
 • zvýšené potenie

Druhá fáza:

 • edém mozgu
 • poruchy s dychom
 • kŕče
 • poruchy vedomia - až kóma
 • ťažké hnačky
 • svalová slabosť
 • poškodená pečeň (tvrdnutie)
 • poruchy zrážanlivosti krvi
 • hypoglykémia (znížená hladina cukru v krvi)
 • bolesti brucha

Diagnostika

Včasná diagnostika je v tomto prípade rozhodujúcou podmienkou pre úspešnú liečbu. Pri včasnej diagnostike je šanca na uzdravenie až deväťdesiatich percentuálna. Pre posúdenie rozsahu poškodenia sa vykonáva psychologické a niekedy tiež psychiatrické testy. Diagnostika je o to zložitejšia, že je nízke povedomie ako u laickej verejnosti, tak bohužiaľ aj odborné.

Syndróm je často zamieňaný so zápalom mozgových blán (meningitídou), zápalom mozgu (encefalitídou), cukrovkou alebo otravou. Výnimkou nie je ani zámena s duševným ochorením či použitím drog. Diagnóza je najčastejšie vykonaná pomocou pozorovania príznakov. Opuch mozgu je diagnostikovaný pomocou CT vyšetreniem.

Liečba Reyovho syndrómu

Medicína nemá na toto ochorenie doteraz žiadny liek. Liečba prebieha na jednotkách intenzívnej starostlivosti pod neustálym dohľadom. Podávajú sa kortikoidy (lieky tlmiace zápal), antipyretiká (lieky na zníženie teploty), strava je podávaná vnútrožilovo, aby bola zaistená adekvátna výživa. Ďalšie kroky liečby smerujú podľa celkového stavu. Používajú sa dýchacie prístroje, podáva sa inzulín, dialýza ( "umelá oblička") pri zlyhávaní obličiek a iné.

Prevencia

Neexistuje adekvátna prevencia proti tomuto ochoreniu. Dôležitým pravidlom však je, nepodávať deťom pri horúčkach lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (odporúča sa podávať Paralen s účinnou látkou paracetamol). Aspirín je prísne zakázaný pre deti do 12 rokov.

Autor: Klára Šedová

 


 

comments powered by Disqus