Otras mozgu

Otras mozgu, iným označením tiež Komoča, patrí medzi primárne poškodenie mozgového tkaniva. Narušená je pri ňom funkcie centrálnej nervovej sústavy a vzniká ako následok silného úderu do hlavy, napríklad pri športovom úraze alebo dopravnej nehode.

Otras mozgu

 

Príznaky otrasu mozgu

Charakteristickým príznakom je zmenený stav vedomia, kedy sa objavuje takzvaná retrográdna amnézia, pri ktorej si pacient nedokáže spomenúť, ako k úrazu došlo. Ďalej sa vyskytujú závraty, silné bolesti hlavy, pocit nevoľnosti. Postihnutý zvracia, je bledý, má rozšírené zreničky a pri zmene polohy sa mu znižuje tlak, alebo zvyšuje tep. Ak máme podozrenie na otras mozgu, či už u seba alebo u našich blízkych, je lepšie vyvarovať sa spánku, poprípade najmä u detí pravidelne po troch až štyroch hodinách kontrolovať prebudením. Otrasený jedinec môže upadať do bezvedomia. Ak trvá toto bezvedomí dlhšie ako jednu hodinu, pravdepodobne sa už jedná o poškodenie závažnejšieho rázu. Komplikáciou môže byť napríklad vnútrolebečné krvácanie.

Zranenému je preto potrebné zabezpečiť lekársku starostlivosť. Po príchode do nemocnice je pacientovi vykonaný röntgen a počítačová tomografia, aby sa vylúčili zlomeniny lebky či iná vnútorné poškodenie. Tiež sa podrobia minimálne čtyřiadvacetihodinovému pozorovaní pre prípad neskorších komplikácií.

Do príchodu zdravotnícke služby môžeme prvú pomoc poskytnúť aj my. Poranenému skontrolujeme základné fyziologické funkcie ako je dych a pulz a uložíme ho na chrbát do zvýšenej polohy. Pri otrase mozgu je tiež možný výskyt tržné rany na hlave. Také miesto vydezinfikujeme, prekryjeme sterilným krytím a nasadíme obväz.

Mnohopočetné prípady otrasu mozgu, s ktorými sa stretávajú najmä boxeri, môžu viesť k jeho trvalému poškodeniu. Predovšetkým pri športe sa pred Komoča môžeme chrániť vhodnými ochrannými pomôckami ako je napríklad cyklistická prilba.

Autor: Simona Knotková
 


 

comments powered by Disqus