Choroby


ADHD

Ochorenie, ktoré sa do pamäti ľudí zapísalo najmä v posledných rokoch. Nie je to však tak mladé ochorenia. U ľudí sa vyskytuje už veľmi dlho, ale až od 20. storočia sa začínajú ľudia s touto poruchou dostávať k odborníkom...

Agorafóbia

Úzkostná porucha, ktorá je jednou z najrozšírenejších foriem fóbií na svete. Ide o strach či nepríjemný pocit z otvorených priestorov. Všeobecne možno túto fóbiu prirovnať k strachu z nedostatočne dostupnej rýchlej...
Agorafóbia

Aids

Aids čiže syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. Aids je charakteristický postupným oslabovaním imunitného systému, ktorého funkčnosť nakoniec poklesne natoľko, že sú mu...
Aids

Akné

Akné, čiže Acne vulgaris je jedným z najbežnejších chronických ochorení kože a aspoň raz za život ním ochorie 85% populácie. Je to tiež jedno z najčastejších ochorení v puberte. Vyznačuje sa červenými škvrnami, ktoré môžu...
Akné

Akútny radiačnej syndróm

Choroba z ožiarenia je termín pre poškodenie tkanív, ktoré je spôsobené vystavením nadmernej radiácii, teda ionizujúcemu žiareniu, po krátku dobu. Vznik príznakov otravy radiáciou je podmienený poškodením bunkového cyklu,...
Akútny radiačnej syndróm

Alergia na kozmetiku a čistiace prostriedky

Kozmetické, prácou, upravovače, upratovacie a čistiace prípravky môžu u niektorých z nás vyvolať veľmi nepřejemné alergické reakcie. Môžu za to najmä alergénne látky obsiahnuté v týchto produktoch, ako sú konzervanty,...
Alergia na kozmetiku a čistiace prostriedky

Alergia na laktózu

Väčšina ľudí sa domnieva, že alergiu na laktózu je to rovnaké ako laktózová intolerancia. Tak tomu nie je. Uvedená ochorenie sa od seba odlišujú, aj keď ich symptómy bývajú podobné. Obe formy sa radia do potravinových alergií,...
Alergia na laktózu

Alergia na lepok

Mnohí z nás ani netušia, že túto chorobu majú. Teda nepodstupujú žiadne kroky, ktoré by zmiernili, alebo odstránili ich ťažkosti. Odborníci odhadujú, že alergiou na lepok trpí päťdesiat tisíc obyvateľov v Česku. Dá sa...
Alergia na lepok

Alergia na lieky

Alergia na lieky sa vyznačuje rôznymi prejavmi, v krajných prípadoch môže byť pre človeka až životu nebezpečná. Najčastejšie sa prejavuje špecifickým výsevom vyrážok na koži. Alergia na lieky je vo svojej podstate stav,...
Alergia na lieky

Alergia na peľ

Alergia peľu môže byť aj nezvyčajná. Alergická osoba môže trpieť poruchami spánku, únavou, bolesťami hlavy a ekzémom. Ak má osoba podozrenie na alergiu na peľ, mali by kontaktovať svojho praktického lekára a potom ho nasmerovať...
Alergia na peľ