Lipidémia

Do zoznamu diagnóz u lipidémie, ktorá sa dnes už označuje ako dyslipidémie, môžeme zahrnúť tri základné termíny podľa WHO klasifikácie, jedná sa o hyperlipidémiu zmiešanú, hyperlipidémiu NS a iné hyperlipidémie. Ide o stav, kedy je znížená hladina HDL alebo kombinácia i so zvýšenou normou ostatných lipidov.

Poruchy metabolizmu tukov

Diagnóza

Čo je lipidémia?

Lipidémia sú poruchy metabolizmu tukov. Ide buď o poruchu transportu alebo ukladanie lipidov v bunkách. Metabolické poruchy môžu vzniknúť ako sekundárny prejav choroby, môžu sa objaviť v priebehu života pri nesprávnej životospráve a môžu byť aj v niektorých prípadoch dedičné.

Príčiny vzniku dyslipidémie

 • odchýlka v géne pre LDL receptory
 • mastná strava
 • obezita
 • DM, Cushingov syndróm, hypotyreóza
 • alkohol, fajčenie
 • poruchy príjmu potravy
 • porucha vylučovanie žlče

Príznaky lipidémie

Prejavy sa nemusí z počiatku vôbec ukázať, na zníženú hladinu HDL a zvýšenú hladinu ostatných lipidov sa príde náhodne, väčšinou pri laboratórnom vyšetrení krvi, ktoré by ste mali absolvovať u svojho lekára minimálne raz za 2 roky.

Diagnostika a liečba

Pri diagnostike je veľmi dôležité skontrolovať tiež postihnutie ciev, ktoré sa môžu v dôsledku zvýšenej hladiny lipidov v tele,, upchávať ". Ďalej je potrebné stanoviť BMI, zmerať TK a celkovo prehliadnuť stav tela.

Laboratórne testy by mali vyzerať takto:

Cholesterol - menšia ako 5 mmol / l
HDL - väčšia ako 1 mmol / l
LDL - menšia ako 3 mmol / l
triglyceridy - menšia ako 1,7 mmol / l

Liečba lipidémie

 • viac pohybu
 • zlepšenie celkovej životosprávy
 • obmedzenie tučných jedál
 • antihyperlipidemika
 • antihypertenzíva

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus