Febrilné kŕče

Febrilné kŕče, kŕče spojené s teplotou, convulsiones febriles. Výskyt febrilných kŕčov je viazaný na vek, tj. trpia nimi deti od 3. mesiaca do cca 5. roka. Postihuje cca 2-5% všetkých detí.

Febrilné kŕče sa objavujú v začiatkoch ochorenie, ktoré sprevádza vysoké teploty, tj. teploty nad 38 ° C. Môžu sa však objaviť opakovane v priebehu jedného horúčkovitého ochorenia. Je nutné vylúčiť, že sa nejedná o epileptický záchvat, lebo aj ten môže byť spôsoben nárastom telesnej teploty (febrilná status epilepticus).

Príčiny

Príčina vzniku febrilných kŕčov nie je známa. Je tu rodinný výskyt, teda genetická predispozícia, tj. je častejšie u súrodencov.

Príznaky febrilných kŕčov

 • Generalizované tonicko-klonické kŕče – zmenená elektrická aktivita mozgu vedie k stuhnutiu tela, hlava je v záklone, oči sú upreté do jedného miesta, potom sa pridávajú zášklby tela
 • Schvátenosť dieťaťa
 • Zrýchlené dýchanie
 • Strata vedomia
 • Namodralosť pier a zvýšené slinenie
 • Dieťa si záchvat nepamätá
 • Záchvat trvá niekoľko sekúnd až minút, málokedy je dlhší ako 15 minút
 • Horúčka 39 ° C a vyššia

Po ukončení záchvatu býva dieťa dezorientované a slabé. Vo väčšine prípadov záchvat odznie bez komplikácií.

Delenie febrilných kŕčov

 • Nekomplikované – ich trvanie je krátke, stuhnutosť aj kŕče sú symetrické, trvajú dobu kratšiu ako 10 minút, záchvat nezanecháva žiadne ďalšie príznaky
 • Komplikované - trvajú dlhšie ako 10 minút, vykazujú asymetriu (na jednej strane je stuhnutosť či zášklby výraznejšie), po záchvate môže pretrvávať zatuhnutí šije (meningeálnej syndróm), zmeny svalového napätia, či dokonca narušenie základných životných funkcií (zastavenie dýchania atď.)

Diagnostika febrilných kŕčov

Dieťa je vyšetrené pediatrom, ktorý vychádza z opisu príznakov a rodinnej anamnézy. Ďalej sa vykonáva aj EEG pre vylúčenie epilepsie, niekedy sa doplňuje tiež lumbálna punkcia na vylúčenie infekcie centrálneho nervového systému. V prípade pochybností je dieťa vyšetrené aj pomocou CT či magnetickej rezonancie.

Liečba detí s febrilnými kŕčmi

Dôležitá je prvá pomoc, teda zásah priamo pri záchvate:

 • Zavolanie záchrannej služby
 • Zapamätovania si času začiatku a konca febrilných kŕčov
 • Uvoľnenie odevu
 • Dať pozor, aby sa dieťa pri kŕčoch a zášklby neudrelo
 • Je nutné chladiť studenými obkladmi, nie ľadovými
 • Kontrola priechodnosti dýchacích ciest
 • Samotná liečba sa potom skladá hlavne z podávania antipyretík, ktoré znižujú teplotu
 • Pre utlmenie excitovaného nervového systému sa podáva diazepam, a to rektálne
 • Dočasne je možné podávať antiepileptiká, nepodávajú sa však dlhodobo

Komplikácie, ktoré sprevádzajú febrilné kŕče

 • Vdychnutie regurgitátu, tj. tekutiny, ktorá sa vráti zo žalúdka cez pažerák do úst, môže potom spôsobiť zápal pľúc
 • Zapadnutie jazyka s uzáverom dýchacích cesta a dusením
 • Poškodenie mozgu v prípade vážnych komplikovaných febrilných kŕčov

Prognóza

Prognóza je dobrá, pretože u väčšiny detí sa jedná o nekomplikované krátke záchvaty. Febrilné kŕče však môžu recidivovať, ale početnosť klesá s vekom, tj. ak sa kŕče objavili do 1. roka, je pravdepodobnosť recidívy 50%, po 3. roku je do 20%. Komplikované febrilné kŕče môžu byť prvým znakom, že sa u dieťaťa neskôr vyvinie epilepsia, a to až v 9% prípadov. U nekomplikovaných kŕčov je to 1%.

 


 

comments powered by Disqus