Bellova obrna

Bellova obrna alebo tiež periférna obrna lícneho nervu je častým neurologickým ochorením, kedy je poškodený nerv na jednej strane tváre, a pacient tak máva motorický deficit na tvári, ktorý je spôsobený závažným oslabením alebo parézou tvárových svalov. Avšak správna liečba progresiu ochorenia zlepšuje a tým zvyšuje kvalitu života pacienta.

Bellova obrna

Príčiny vzniku obrny lícneho nervu

Poruchy nervu foramen stylomastoideum vedú k mimické paralýze polovice tváre. Príčiny vzniku obrny lícneho nervu sú rôzne. Veľmi často ide o následky vírusových ochorení, spôsobených predovšetkým vírusom herpes simplex alebo herpes zoster, ktoré sú zvyčajne sprevádzané bolesťou či herpetickou erupcií v oblasti ucha. Bakteriálnou infekciou býva najčastejšie lymská borelióza.

Obrna lícneho nervu môže byť spôsobená aj traumou, kedy ide najčastejšie o zlomeninu pyramídy. Prejavy posttraumatickej lézie môžu byť znateľné až pár dní po úraze.

Príznaky Bellovy obrny

Ochorenie sa najčastejšie prejavuje parézou a poklesom postihnuté tváre, čo sa môže objaviť samo o sebe v noci a rovnako tak v priebehu niekoľkých týždňov, výnimočne mesiacov samo odznie. Postihnutý nie je niekedy schopný zavrieť oko, trpí syndrómom suchého oka a kvôli ochrnutiu polovice úst ťažko prijíma potravu, tekutiny a zle artikuluje. Ochorenie sa tiež prejavuje bolesťou ucha, slintaním, bolesťou hlavy a cukaniem tvárových svalov.

Prognóza

Prognóza choroby veľmi závisí od rozsahu postihnutia. Bellova obrna však máva väčšinou priaznivú prognózu. 70-90 % prípadov sa behom 6 týždňov až 3 mesiacov úplne zlepší, ale aj keď je nástup zlepšenie včasný, a progresia pokračuje aj naďalej, dá sa dobrú prognózu aj napriek tomu predpokladať.

Liečba

V značnej väčšine prípadov odoznie nemoc sama, ale je nutné tlmiť príznaky a vyhľadať lekára, ktorý vám s ich zvládnutím pomôže. Podľa stupňa závažnosti sú podávané najmä kortikoidy, a ak bolo ochorenie spôsobené zápalovým ochorením, je potrebné začať liečbu antibiotikami.

Povrch oka je tiež nutné udržiavať zvlhčený za pomoci očných kvapiek. Oko, ktoré však nie je možné zatvoriť, sa musí opatriť jeho krytím zároveň so špeciálnou masťou, ktorá postihnuté oko udržiava stále zvlhčené. Aby oko bolo chránené aj pred mechanickým poškodením, je dobré nosiť počas dňa dioptrické alebo slnečné okuliare. Proti bolesti sú podávané analgetiká, ako napr. Ibuprofen či Ibalgin.

Chirurgická liečba

Chirurgická liečba, ktorá vedie k obnoveniu pohybov paretické tváre je nazývaná reanimace tváre. Táto liečba sa zakladá na operáciách, ktorými sa upravuje pokojová poloha tváre, poprípade sa obnovuje aj pohyb v kútiku, a aj na operáciách, pri ktorých je korigovaný pokles obočia a lagoftalmus (porucha postavenia viečok).

 

 


 

comments powered by Disqus