Dýchavičnosť

Dýchavičnosťou sa označuje stav, kedy je nutné väčšieho dychového úsilia.

Obtiažne-dychani

Príznaky

dýchavičnosťpľúca

Týka sa časti tela

Príčiny dýchavičnosti


Príčiny kardiovaskulárne

Srdcové zlyhávanie

Príčiny v horných dýchacích cestách

 • Zápaly horných dýchacích ciest
 • Opuch a uzáver hlasiviek
 • Cudzie teleso
 • Zúženie priedušnice útlakom okolitých štruktúr, napr. Strumou

Príčiny pľúcnej

 • Zápaly dýchacích ciest infekčné i neinfekčné
 • Nádorové ochorenia
 • Cudzie teleso v dýchacích cestách
 • Emfyzém
 • Astmatický záchvat
 • Pľúcna fibróza
 • Stavy po odobratí časti pľúc
 • Pľúcny edém
 • Pľúcna embólia
 • Nádory pohrudnice
 • Úraz - zlomeniny rebier
 • Skolióza
 • Obezita

Príčiny v "hrudníka"

Prítomnosť patologického obsahu v dutine hrudnej:

 • Vzduch - pneumotorax
 • Tekutina - hydrotorax
 • Krv - hemotorax
 • Hnis - empyém hrudníka

Príčiny poruchy transportu kyslíka

 • Anémia
 • Otrava oxidom uhličitým
 • Hyperventilácia
 • Metabolické poruchy - acidóza, alkalóza

Príčiny v centrálnom nerovové systéme

 • Zápaly mozgu
 • Mozgové nádory
 • Ischemické poškodenie v mozgových tepnách

Príčiny nervovo-svalovej

Choroby spojené s vysokou únavnosťou svalov a ich zlou funkciou, napr. Myastenia gravis, svalové dystrofie
Postihnutie nervov inervujících napr. Bránicu, medzirebrové svaly.

Ostatné príčiny

 • Infekcie
 • Otravy
 • Inhalačné poškodenie - popálenia dýchacích ciest
 • Psychický stav - úzkosť, panika
 • Bolestivé stavy

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus