Hyperglykémia

Zvýšená hladina glykémie (krvný cukor) v krvi, za normálny stav sa považuje hodnota okolo 5 mmol / l. Nemožno jednoznačne určiť z jedného krvného odberu, že trpíte hyperglykémiou. Musíte byť podrobení viac odberov, ako na lačno, tak po jedle. Hyperglykémia je hlavným príznakom civilizačného ochorenia nazývaného Diabetes Mellitus alebo cukrovka.

Inzulín a regulácia glykémie

Zvýšená hladina glykémie sa dá konštatovať pri vyššej hodnote ako 7 mmol / l.

Príčiny

 • nedostatok inzulínu v krvi pri zlej funkcii pankreasu
 • nedostatok inzulínu v krvi pri zlom vstrebávaní
 • diétna chyba, stres
 • nižšia aplikácie inzulínu vo forme injekcie alebo tabletiek
 • opomenutie jednej alebo viacerých dávok inzulínu

Príznaky hyperglykémie

Hyperglykémia vzniká pomaly a nemusia sa niekoľko rokov vôbec prejaviť. Príznaky sa začínajú objavovať, až keď je hladina krvného cukru vyššia ako 15 mmol / l.

 • veľká neuhasiteľná smäd
 • sucho v ústach
 • nadmerné močenie
 • hlad
 • rozmazané videnie
 • acetónový (sladký) zápach z úst
 • hlboké rýchle dýchanie
 • začervenanie kože, opocenost

Chronická hyperglykémia vedie k degeneratívnym zmenám:

 • poškodenie ciev (oko, obličky, dolné končatiny)
 • poškodenie nervov (senzorických i autonómnych funkcií)

Pri zlej diagnostike vysokej hladiny krvného cukru môže pacient spadnúť do hyperglykemickej kóma, ktorý ho ohrozuje na živote.

Prvá pomoc pri zvýšenej hladine cukru v krvi

U diabetika, ktorý má zvýšenú hladinu krvného cukru je potrebná aplikácie inzulínu. Ak neviete, či diabetik trpí hypo alebo hyperglykémiou je najúčinnejší mu dať čokoládu alebo niečo sladké. Hyperglykémii tým určite nezvýšite a pri hypoglykémii naopak človeku zachránite život. Tieto dva stavy nie sú niekedy od seba dosť dobre rozpoznateľné. Samozrejmosťou je následné zavolanie ZZS.

Diagnostika je v tomto prípade jasná, vyšetrenie krvi je hlavné a kľúčové vyšetrenie, ktoré sa u ochorenie Diabetes Mellitus vykonáva.

Hyperglykémia nie je akútny stav a pacient na sebe môže pozorovať zmeny aj niekoľko mesiacov. Pravidelné návštevy obvodného lekára a odbery krvi by mali abnormality zistiť.

Liečba hyperglykémia

Liečba spočíva v pravidelnom užívaní inzulínu, ktorý je ordinovaný podľa aktuálneho krvného vyšetrenia. Zmena životného štýlu, obmedzenie sladkostí a pravidelný pohyb je nevyhnutnosťou.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus