Hantaviróza

Hantavírusy sú rod RNA vírusov patriacich do čeľade Bunyaviridae. Spôsobujú ochorenie o rôznom stupni závažnosti, niekedy tiež smrteľná. Väčšinou sú nimi postihnuté obličky alebo dýchací systém.

V Európe a Ázii spôsobujú Hantavírusy hemoragickú horúčku, ktorá sa prejavuje horúčkou, trombocytopéniou s krvácaním a zlyhaním obličiek. Podľa typu tohto vírusu je úmrtnosť 0,5-10%. V Amerike sa vyskytujú rôzne typy hantavírusov spôsobujúcich hantavirový pľúcny syndróm (MIG), ktorého úmrtnosť je až 50%. Prenášačmi hantavírusu sú drobné hlodavce, u ktorých nákaza prebieha úplne bezpríznakovo, a ktorí hantavírusy vylučujú trusom a močom. Človek môže byť nakazený vdýchnutím prachu alebo aerosólu kontaminovaného výkaly týchto hlodavcov. Prenos vírusu z človeka na človeka nebol zaznamenaný. Inkubačná doba je približne niečo okolo dvoch týždňov.

Príznaky hantavirózy

Príznaky ochorenia hantavírusom sa podobajú chrípke, avšak chrípka to nie je. Medzi najčastejšie príznaky patrí horúčky, bolesti hlavy a chrbta, silná únava a krv v moči. Pokiaľ na sebe spozorujete tieto príznaky, zájdite si čo možno najskôr k svojmu lekárovi.

Diagnostika

Diagnóza hantavírusovej nákazy sa najčastejšie vykonáva vyhľadávaním protilátok proti hantavirům metódou Elisa. Ak je výsledok pozitívny, tak sa vzorka ešte dovyšetří metódou imunoblot, ktorým sa rozlišujú protilátky proti rôznym typom hantavírusu. Pre vyšetrenie protilátok sa používa zrážanlivý krv.

Skoré a správne stanovenie diagnózy hantavírusovej infekcie je dôležité kvôli adekvátnemu terapeutickému prístupu u týchto vážnych infekcií. Priebeh ochorenia je možné kladne ovplyvniť podaním antivirotiká ribavirínu.

Liečba

Liečba ochorenia hantavírusom sa vykonáva podľa príznakov ochorenia, teda symptomaticky. Podľa potrieb sa podávajú zodpovedajúce širokospektrálne antibiotiká. Existuje ale aj antivirotikum s názvom ribavirín, čo bol spočiatku liek proti dýchacím chorobám a v súčasnosti sa používa ako nápomocný liek na liečbu hepatitídy typu C. Ale zdá sa, že neúčinkuje u ochorení dýchacieho systému, ale iba na hemoragickú horúčku s obličkovými symptómy.

Prevencia

V Českej republike nebola zatiaľ podobná závažné ochorenia zaznamenaná. Avšak Európska únia hradí výskumy prípadné vakcíny. Jediným doteraz známym riešením, ako sa vyhnúť nákaze hantavírusom, je starostlivo čistiť okolie domov a vyhnať všetky hraboša, ktorí sa v nich usadili.

 


 

comments powered by Disqus