Rozdutie pľúc

Ochorenie, ktoré sa veľmi zle lieči a vzniká vďaka zlému životnému štýlu. Rozdutie pľúc čiže emfyzém vzniká rozpadom pľúcneho parenchýmu, spôsobeného rozpadom alveol. V pľúcach vznikajú cysty naplnené vzduchom až o veľkosti 1 cm.

Fajčenie - rizikový faktor -rozedma plic

Poškodenie alveol vzniká kvôli chemickému narušeniu tkaniva. Najčastejšie vzniká rozdutie pľúc fajčením, ďalej sú to opakované respiračné infekcie, vystavovanie chemickým látkam. Dedičné dispozície sú prítomné v prípade, že je rozdutie pľúc prítomná u ľudí mladších ako 40 rokov.

Príznaky

Rozdutie pľúc je veľmi nebezpečná hlavne vďaka tomu, že sa z alveol jednotlivých stávajú spojené zhluky, ktoré môžu byť naplnené vzduchom alebo hnisom a tým znemožňujú kvalitné dýchanie. U pacienta je prítomná výdychová dýchavičnosť, kedy vám bude pripadať, že nemôžete vydýchnuť všetok vzduch z pľúc. Výdychová dýchavičnosť sa objavuje aj u astmatického záchvatu. Pôsobiaci pretlak v alveolách spôsobí pri kašli trhaní jednotlivých segmentov. Vzniká znížená elasticita pľúc, pľúca nie sú schopné normálne fungovať a vzniká dychová nedostatočnosť, ktorá vedie k cyanózám, ťažkostiam s dychom, veľkou dýchavičnosťou a kašli. Ďalej môžu vznikať paličkovitým prsty, ružová pokožka, typické je súdkovité postavenie hrudníka a úľavová poloha s názvom Ortopnoická.

Komplikácie rozdutia pľúc

Medzi najčastejšie komplikácie môžeme určiť pravostranné srdcové zlyhanie, kedy sa krv hromadí v pľúcach a srdce nie je schopné ju prečerpať. Z rozdutia pľúc sa pomaly stáva CHOCHP čiže chronická obštrukčná pľúcna choroba, ktorá vedie k pomalej a veľmi nepríjemné smrti, pokiaľ sa nijako nelieči.

Diagnostika a liečba

Už prvý pohľad na pacienta môže napovedať akým ochorením trpí. Ak je prítomná Ortopnoická poloha jedná sa vždy o problém v oblasti dýchacích ciest. Ďalej sa uskutočňuje odber krvi, RTG pľúc, spirometria či CT.

Medzi najdôležitejšie kroky na liečbu rozdutia a vlastne všetkých dýchacích ťažkostí je úplný a prísny zákaz fajčenia. Ďalej sa vykonáva kyslíková terapia, kedy sú lieky a kyslík aplikované priamo do dýchacích ciest. Podávajú sa bronchodilatanciá, expektoranciá, antibiotiká, kortikosteroidy. Neoddeliteľnou súčasťou terapie sú tiež dychové cvičenia, ktoré vedú k posilneniu pľúc a správnemu dýchaniu. Vo veľmi závažných prípadoch môže byť pacient zapísaný na transplantáciu konkrétneho laloku alebo celých pľúc.

Prevencia

Ak máte v rodine dýchacie ťažkosti a niekto z vašej rodiny zomrel na obštrukciu pľúc, je dobré myslieť na svoje zdravie včas a prestať fajčiť a nevystavovať sa chemickým látkam. Myslite na seba, kým je ešte čas niečo urobiť.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 

 


 

comments powered by Disqus