Mozgová obrna

Detská mozgová obrna (DMO) bola popísaná už v roku 1859, kedy anglický ortopéd poukázal na to, že choroba je spôsobená v dôsledku poškodenia mozgu, aj keď sú mentálne funkcie zachované. Nie je chorobou dedičnú ani prenosnú.

Detska mozgová obrna dmo

Choroba je popisovaná ako ranne vzniknuté poškodenie mozgu, tj pred pôrodom, počas pôrodu alebo krátko po ňom, ktorá sa prejavuje prevažne ako porucha hybnosti.

Príčiny vzniku detskej mozgovej obrny

V prípade detskej mozgovej obrny nejde o jednu príčinu. Môžeme ale rozlíšiť tri základné skupiny, ktoré hrajú úlohu vo vzniku DMO.

Faktory prenatálnej - predpôrodné

 • Nedonosenosť či naopak přenošenost môžu viesť k poškodeniu mozgu.
 • Infekčné ochorenia matky - toxoplazmóza.
 • Krvácanie matky počas tehotenstva.
 • Rh Inkompatibility.
 • Negatívny vplyv škodlivých látok - alkohol, lieky, drogy...
 • Pôsobenie RTG.
 • Duševné traumy, stres matky.

 Faktory spojené s dobou pôrodu

 • Dlhý pôrod, alebo naopak prevratný pôrod, pôrod koncom panvovým, použitie klieští pri pôrode, ťažká novorodenecká žltačka.

Faktory pôsobiace po pôrode

 • Infekcie dieťaťa prekonaná v priebehu prvého roka - čierny kašeľ, zápaly mozgu a mozgových blán, zápaly stredného ucha, hnisavé infekcie kože...

Detskej mozgovej obrny sa delí na formy

Spastické - svalstvo je stuhnuté, je obmedzená motorika hrubá i jemná, typické pre tento typ detskej mozgovej obrny je strnulé držanie tela sprevádzaná narušením rovnováhy.

 • Forma diparetická - postihnutie je časté u skorých pôrodov sprevádzaných krvácaním do mozgu dieťaťa. Častejšie sú parézou postihnuté dolné končatiny a intelekt zostáva nenarušený.
 • Forma hemiparetická - býva prítomná pri krvácaní do mozgu - do mozgových komôr. Parézou je postihnutá jedna polovica tela.
 • Forma kvadruparetická - jedná sa o postihnutie všetkých končatín.

Nespastické - tento typ detských mozgových obrna je charakteristický absenciou svalovej stuhnutosti. Je možné ich ďalej deliť na :

 • Forma hypotonická - je sprevádzaná znížením svalového tonusu.
 • Forma dyskinetický - príznaky tejto mozgovej obrny sú zmeny svalového tonusu a samovoľné, neovládateľné pohyby.
 • Rigidita - v tomto prípade prevláda svalová stuhnutosť a neschopnosť pohybu.
 • Ataxia - je vzácnou formou detskej mozgovej obrny.

Nevyhranené syndrómy - do tejto skupiny patrí ľahká mozgová dysfunkcia (LMD).

Pridružená postihnutia k detskej mozgovej obrne

 • Epilepsia
 • Rastové problémy
 • Zmyslové poruchy - zrak a sluch
 • Mentálne postihnutie

Liečba

Liečba detí s detskou mozgovou obrnou musí byť komplexná, teda zahŕňať súčinnosť mnohých špecialistov napr neurológa, ortopéda, očného lekára, psychiatra, logopéda, terapeuta chorôb, špeciálneho pedagóga, sociálneho pracovníka...

Dôležitá je skorá starostlivosť, teda začať liečbu čo najskôr. Vykonáva sa rehabilitácia napr Vojtovou metódou, prikladajú sa dlahy kvôli svalovej nerovnováhe, masáže, stimulácia dieťaťa, výučba dieťaťa... predtým je potrebné zaučiť aj rodičia, aby mohli s dieťaťom pracovať aj doma. Táto starostlivosť je inak sústredená do lekárskych zariadení, ale aj denných stacionárov či špeciálnych škôlok.

Dieťa je potreba naučiť zručnosti, ktoré mu dovolia neskoršiu integráciu a zaradenie do normálneho školského zariadenia. Dôležité je naučiť deti dorozumievacím zručnostiam, môžu horšie vyslovovať, mať problémy s artikuláciou ai, preto sa vykonáva oromotorická cvičenia, ktorá uvoľní artikulačnú orgánmi. Problém tiež býva s nácvikom písania. Je nutné vykonávať tzv grafomotorické cvičenia, ktoré pomáhajú k rozvoju jemnej motoriky, kedy dochádza k uvoľneniu ruky a prstov. Poprípade sa naučuje písanie napr ústami, nôh.

Niektoré deti sa podarí úplne integrovať, zvládajú to, čo zdravé deti, ale sú aj také deti, pre ktoré nie je integrácia vhodná ani možná.

Okrem týchto nefarmakologických prístupov sa veľakrát pri detskej mozgovej obrne nedá vyhnúť ani podávanie liekov. Ak dieťa trpí epilepsiou, potom sú podávané antiepileptiká, ďalej sa podávajú lieky na zníženie spasticity svalov. Intratekálne je možné podávať baklofén, táto metóda vedie k uvoľneniu spasticity.

Ďalšie liečebnou metódou potom môže byť aj chirurgia - kedy sa napr selektívne dorzálnej rizotomie - Prete miechového koreňa. Je možné podávať aj botulotoxín, ktorý vedie k prechodnému uvoľneniu svalového napätia.

Dieťa je tiež vybavené kompenzačnými pomôckami - ortézy, polohovacie zariadenie, špeciálne kočíky, vozíky...

Prognóza

Prognóza je závislá na forme a ťarchu DMO. Deti, ktoré trpia hlavne problémy s hybnosťou, sú schopné sa integrovať do spoločnosti, nájsť uplatnenie na trhu práce. Rodiny a človek s DMO má nárok na sociálnu pomoc v podobe dávok, kompenzačných pomôcok či asistenciu. Niektoré deti, ak je prítomná aj mentálna nedostatočnosť nie je možné integrovať a mnohokrát sú celoživotne umiestňované do ústavov.

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus