Vredy predkolenia

Vred predkolenia je chronické poškodenie kože nasledované rozpadom a úplným odumretím tkaniva. Ich vznik delíme do troch druhov a to z dôvodov žilových, tepenných a zmiešaných.

Vredy predkolenia

Príznaky

stenčenie kožestrata ochlpeniavred

Týka sa časti tela

Diagnóza

V dnešnej dobe trpí bércovými vredy až 1% populácie. Zvýšené riziko prichádza s pribúdajúcim vekom. Zhruba 4% populácie nad 65 rokov trpí vredy na predkolení. Táto choroba sa týka hlavne žien. Na vredy predkolenia trpia až trikrát častejšie ako muži.

Príčiny ochorenia sú najčastejšie choroby cievneho systému (žilového i tepnového). Ďalšou ohrozenou skupinou sú ľudia trpiaci cukrovkou, vredy vzniknutými po úraze, vredy týkajúce sa choroby krvi, preležanín, vredy vzniknuté na podklade nádorov a vredy po infekcii.

Vredy predkolenia žilového pôvodu tvorí až 75% prípadov týmito vredy. Najväčší problém je tu chronická žilová nedostatočnosť. To znamená, že krv v dolných končatinách je Prekrvenie žilách nôh z dôvodu porúch spätného toku krvi. Tu dochádza k pretlaku v žilovom riečisku, žily sa rozširujú a vznikajú kŕčové žily. Žilové chlopne prestávajú plniť svoju funkciu a neodvádzaná tekutina sa hromadí v podkoží. Žilovej vredy predkolenia sa vyskytujú často na vnútornej strane členkov, ale môžu sa objaviť aj v iných oblastiach nôh. Vredy tohto typu bývajú rozsiahle a plytké. Majú nepravidelný okraj a pokrýva je zrôsolovatenej žltý alebo červený lesklý povlak.

Vredy predkolenia tepnového pôvodu vznikajú na základe ochorení tepnového systému nôh v dôsledku zúženia alebo celkového uzavretie tepien. Ochorenie sa týka hlavne pacientov s vysokým vekom. Častou skupinou pacientov sú tiež ľudia trpiaci vysokým krvným tlakom. Miesta najčastejšieho výskytu sú u tohto druhu ochorenia prsty a päty, menej často už vnútorná strana členkov. Často sú hlboké s výraznými okrajmi a pevne priliehajúca nekrotickou tkanív.

Na vzniku vredov u pacientov s cukrovkou sa podieľa ochorenie periférnych nervov alebo tepien. Tu nachádzame vredy na dolných končatinách, kde pôsobí tlak nad kostnými výčnelkami (spodnej strany prstov, plosky alebo miesta styku s nevhodnou obuvou). Vredy nie sú plošne veľké, zato ale dosť hlboké. Okraj tvorí prstenec stvrdnutej kože.

K rozvoju ochorenia žilového systému prispieva veľa faktorov ako napríklad zdedená dispozícia k strate elasticity tepien a žíl, vek, nadváha, výskyt vredov predkolenia a žilových ochorení v rodine, prekonaný zápal v žilovom systéme, dlhé státie alebo sedavé zamestnanie, málo pohybu, väčší počet tehotenstvo alebo hormonálna liečba.

 


 

comments powered by Disqus