Ochrnutie hlasiviek

Hlasivky sú tvorené zúženou oblasťou v hrtane a párom hlasivkových svalov pokrytých sliznicou. Vpredu sú napäté medzi štítnou chrupavkou, kde sa stále navzájom dotýkajú a vzadu medzi hlasivkovými chrupavkami.

Ochrnutie alebo obrna hlasiviek je veľmi nepríjemným a vážnym stavom, ktorý môže postihnutého ohroziť dokonca aj na živote. Občas si ľudia hlasivky namôžu v práci, čo je dobre známe pre učiteľov, spevákov a hercov. Vznik tejto poruchy môže byť zapríčinený jednak zápalovými chorobami alebo mechanicky – teda napr. rôznymi výrastkami, uzlíkmi, či polypmi.

Ako vzniká hlas

Medzi hlasivkami sa tvorí hlasivková štrbina, ktorej tvar je pretiahnutý a pripomína aj tvar rovnoramenného trojuholníka. Pri rozprávaní sa k sebe hlasivky priblížia a hlas potom vzniká vďaka činnosti hlasivkových svalov a pôsobením tlaku vydychovaného vzduchu.

Príčiny vzniku obrny hlasiviek

Nervy, ktoré hlasivky ovládajú sú veľmi citlivé a môžu sa ľahko poškodiť. Následkom tohto poškodenia je obrna tej hlasivky, ktorá je daným nervom inervovaná, a pri poškodení oboch nervov dôjde k ochrnutiu oboch hlasiviek.

K poškodeniu nervu dochádza najčastejšie pri úrazoch krku (vysoko rizikové sú operácie štítnej žľazy) a v prípade výskytu rastúcich nádorov. Poškodenie hlasiviek po operačných zákrokoch nie je vysoké, pohybuje sa okolo 3% prípadov. V určitých prípadoch sa správna príčina nikdy nezistí, a tak sa predpokladá pôsobenie niektorých vírusových infekcií. Ochrnutie hlasiviek môže byť len dočasné alebo trvalé.

Príznaky

Príznaky sa odlišujú podľa toho, či je ochrnutá jedna alebo obe hlasivky a o aké závažné ochrnutie sa jedná. Nedostatočne pohyblivá hlasivka totiž kladie odpor prúdiacemu vzduchu a spôsobuje zhrubnutie hlasu a chrapot. Ak je však ochrnutie obojstranné a navyše ťažšieho stupňa, tak tkanivo hlasiviek výrazne zúži dýchacie cesty a človek sa môže začať dusiť. Pri výdychu môže zvukový prúd, ktorý prechádza zúženým miestom, spôsobovať vznik chrčania a pískania.

Pri poškodení spomínaných nervov môže byť porušená aj celková inervácia hrtana vrátane jeho záklopky s poruchami jej uzatvárania pri prehĺtaní. Následkom sú potom poruchy prehĺtania. V tomto prípade existuje vyššie riziko vdýchnutia potravy alebo tekutín s kašľom pri jedle.

Diagnostika

Človek trpiaci poruchami hlasu a ťažkosťami s dychom je spravidla vyšetrený lekárom na ORL (ušnom-nosnom-krčnom), ktorý môže špeciálnymi vyšetrovacími nástrojmi zobraziť hlasivky a zistiť ich ochrnutie. V prípade, že je podozrenie na výskyt nejakého útvaru, ktorý utláča nervy hlasiviek sa vyšetrenie doplní pomocou niektorej zo zobrazovacích metód, medzi ktoré patrí ultrazvuk prípadne CT vyšetrenie alebo magnetická rezonancia.

Liečba

Úspešná liečba ochrnutia hlasiviek spočíva v rehabilitácii hlasu. Ak sú ťažkosti závažnejšie, vykonáva sa chirurgický zákrok v snahe upravenia tvaru hlasiviek tak, aby čo možno najmenej prekážali prúdeniu vzduchu s čo najlepším uchovaním hlasu. V najťažších prípadoch, ktoré nemožno riešiť inak, musí byť vykonaná trvalá tracheostómia, čo je vyvedenie priedušnice až na povrch krku priamo pod zúženým miestom. Pre pacienta je to síce dosť drastický zákrok, ale zabráni jeho uduseniu.

 


 

comments powered by Disqus