Tourettov syndróm

Tourettov syndróm je vrodené neurologicko-psychiatrické ochorenie, ktoré začína v detstve. Najčastejšie sa objavuje medzi 6.-7. rokom. Hlavnými prejavmi sú pohybové a zvukové tiky. Často ho sprevádzajú aj ďalšie poruchy správania ako hyperaktívne porucha pozornosti, obsedantne kompulzívna porucha atď. Je nutné si uvedomiť, že sa nejedná o zlozvyk alebo hnevanie.

Tourettuv-syndrom

Príznaky

hyperaktivitatiky

Diagnóza

Príčiny

Podstata choroby nie je úplne známa. Je možné, že úlohu zohráva genetika. Je pravdepodobné, že ide o poruchu mozgových jadier - bazálnych ganglií. Úlohu môžu zohrať aj vonkajšie podnety v priebehu tehotenstva - stres matky, alkohol.

Príznaky Tourettovho syndrómu

1. Tiky - nutkavé činnosti, ktoré vznikajú náhle a opakujú sa, sú to zvyčajne:

  • pohyby v podobe žmurkanie, šklbanie hlavou či končatinami, grimás
  • vydávanie rôznych zvukov, vykrikovanie slov, často vulgárnych - koprolálie, kašľanie, chrochtanie, pískanie.

Nutkanie, a teda aj frekvencia tikov, sa zvyšuje v stresových situáciách. Naopak, v období pokoja môžu vymiznúť. Nutkanie na vykonanie tiku možno prechodne potlačiť vôľou, čo ale vedie ku kumulácii vnútorného napätia a potom môže dôjsť k vybitiu nakopených tikových prejavov.

Niektorí ľudia s Tourettovým syndrómom sú schopní svoje tiky maskovať do účelných činností, napr. Trhnutí hlavy naznačí úpravu účesu a pridajú ďalší pohyb. Pridané pohyby na zamaskovanie tiku označujeme ako parakineze.

2. Hyperaktivita

Diagnostika na určenie Tourettovho syndrómu

Pri určení správnej diagnózy je potreba spolupráce neurológa a psychiatra. Vykonáva sa fyzikálne vyšetrenie, EEG, CT alebo MRI, aby sa vylúčili zmeny na mozgu alebo epilepsie.

Liečba Tourettovho syndrómu

Liečebný plán závisí na ťarchu príznakov. Ak sú príznaky mierne, nie je potrebné liečiť a je možné, že príznaky v priebehu dospievania samy vymiznú. Pri ťažších formách Tourettovho syndrómu je možné využiť psychoterapiu či medikácii v podobe antipsychotík.

Je vhodné upraviť režim, využiť špeciálne postupy a prístupy vo výchove a výučbe. Je nutné vyhnúť sa nadmernému stresu, rozvíjať rôzne aktivity, koníčky. U mnohých činností dochádza k potlačeniu Tourettovej syndrómu.

Je dôležité poučiť okolia o tom, že dotyčný trpí Tourettovým syndrómom, že nie je nevychovaný, aby sa predišlo nedorozumeniam, alebo dokonca posmechu.

Väčšina ľudí s Tourettovým syndrómom sa bez problémov zaradí do spoločnosti, študujú, vykonávajú povolanie.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus