Rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice je zhubné nádorové ochorenie. V SR je ročne diagnostikovaných cca 1100 nových prípadov a asi 350-400 úmrtí na toto ochorenie.

Rakovina-krčka-maternice

Vývoj rakoviny krčka maternice

Rakovine samotnej predchádza tzv predrakovinové obdobie (prekanceróza), kedy dochádza k zmene buniek. Tieto je možné zistiť cytologickým vyšetrením zo steru z krčka maternice. Prekancerózy nie sú sprevádzané žiadnymi subjektívnymi príznakmi a ich liečba je úspešná.

Prekancerózne štádia - cervikálna intraepitelové lézie (CIN) je možné rozdeliť do troch skupín podľa rizika zvratu do malígneho stavu. CIN I - 2% riziko rozvoja rakovina krčka maternice, CIN III - 20% riziko rozvoja rakoviny krčka maternice.

Prekanceróza prechádza do rakoviny, teda do invazívneho karcinómu za cca 10 rokov. V prípade skorého záchytu je prognóza veľmi dobrá.

V prípade pokročilého nádoru krčka maternice metastázuje do lymfatických uzlín. Metastazování krvnou cestou je zriedkavé, ak ale je, metastázy končí v pľúcach a kostiach.

Rizikové faktory rozvoja

V patogenéze rakoviny krčka maternice hrá hlavnú úlohu infekcie papilomavírusom (HPV), ktorý sa prenáša pohlavným stykom. Nie u každej ženy, ktorá je nakazená sa rozvinie rakovina, ale možnosť, že sa tak stane, sa zvyšuje u žien s poruchou imunity, u fajčiarok ai.

Príznaky rakoviny krčka maternice

Prednádorové štádia nie sú sprevádzaná žiadnymi príznakmi. Je teda dôležité chodiť na pravidelné kontroly a cytologické vyšetrenie zo steru maternice. V prípade, že už rakovina krčka maternice je prítomná, prejavuje sa bolesťami podbruška, krvácaním a bolesťou po a pri pohlavnom styku a mimo menštruáciu alebo výtokom z pošvy. Môžu sa pridať aj problémy s močením.

Diagnostika

Hlavnú úlohu hrá vyšetrenie gynekológa, ster z krčka maternice pre určenie typu nádoru, ďalej nastupujú zobrazovacie metódy, ktoré zistí rozsah - veľkosť nádoru, jeho umiestnenie a metastáz.

Najčastejšie sa využíva MRI, CT či pozitrónovej emisnej zobrazovacie metódy PET.

Je možné tiež použiť endovaginální ultrazvuk.

Liečba rakoviny krčka maternice

ak je choroba v ranom štádiu či dokonca v štádiu prekancerózy je možné využiť iba resekciu postihnutej časti - vykonáva sa tzv konizácia krčka maternice alebo jeho tracheotómiu spojená s plastikou maternice.

Chirurgická liečba je indikovaná aj v pokročilejších štádiách, radikálny postup je hysterektómia, kedy môžu byť odobraté aj vaječníky a panvové lymfatické uzliny. Najradikálnejšie je exenteracie panvy, kedy nádor prerastá do okolitých orgánov, ale nie do stien panvy. Odstraňujú sa teda aj orgány, ich časti, do ktorých nádor vrástol. Často operácia zahŕňa odňatia časti čreva, močovodu atď

Rádioterapia - volí sa u pokročilých štádií, keď už nie je možné operovať - napr keď nádor prerastá do okolia, alebo po chirurgickom odstránení nádoru. Rádioterapia rakoviny krčka maternice je externý alebo brachyterapia, kedy sa žiarič zavádza do tela.

Prognóza rakoviny

Prognóza je lepšia u nižších štádií rakoviny, pokiaľ nie sú prítomné metastázy. Prognóza klesá s veľkosťou nádoru, jeho prerastaním a metastazováním. Pri vzdialených metastáz je päťročné prežitie cca 20%.

Prevencia proti rakovine krčka maternice

Tento typ nádoru je preventabilné. Existuje vakcína, ktorá chráni pred infekciou papilomavírusy. Druhotnú prevenciou sú potom pravidelné screeningové vyšetrenia v podobe cytologického vyšetrenia krčka maternice. Vďaka nemu je až 80% rakovín zachytené v počiatočnom štádiu.


Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus