ADD - porucha pozornosti

ADD je označením poruchy pozornosti bez akejkoľvek hyperaktivity. Jedinci trpiaci touto poruchou, vyzerajú, ako by žili v inom svete. Sú často zasnení, ťažko sa sústredí, nereagujú na podnety.

Dieťa na trampolíne

Títo ľudia sa však pri sústredení nechajú veľmi rýchlo vyrušiť iným podnetom, ťažko dokončujú zadané úlohy a ich život je v podstate chaos. V niektorých prípadoch však dokážu vyvinúť ohromnú dávku sústredenia, a v ten moment nie je takmer možné ich od činnosti alebo témy odtrhnúť.

Príznaky ADD

Porucha pozornosti bez hyperaktivity nie je moc nápadná a väčšinou sa vyznačuje skupinou príznakov, ktoré sa spravidla neobjavujú všetky naraz. Preto sa ich kombinácie môžu líšiť individuálne. Treba však dodať, že niektorí ľudia môžu tieto príznaky mať, a napriek tomu sa u nich nemusí jednať o poruchu pozornosti.

Hlavnými príznakmi ADD sú:

 • roztržitosť, čo je dôvod, prečo je pre jedincov s ADD ťažké dokončiť to, čo začali.
 • jednoduchý pokles sústredenia,
 • problémy s udržaním pozornosti,
 • nepozorné načúvanie, kedy je typické tzv. denné snívanie,
 • opakované strácanie osobných vecí,
 • časté zabúdanie - ľudia s ADD môžu zabúdať aj to, čo chceli práve urobiť, povedať alebo čo čítali či počuli.
 • problémy s poriadkom a usporiadaním vecí.

Medzi ďalšie problémy, ktoré sú často spojené s poruchou pozornosti a sprevádzajú ju, patria problémy so sociálnymi väzbami a emočná precitlivenosť. Pre osoby trpiace touto poruchou je náročné nadväzovať a udržiavať priateľstvá.

Diagnostika ADD

Stanovenie diagnózy ADD je veľmi ťažké, pretože príznaky poruchy sú často zmiešané s mnohými ďalšími psychickými alebo fyzickými problémami.

Pred stanovením diagnózy je potrebné vylúčiť:

 • hyperkinetický syndróm s inou etiológiou
 • depriváciu a zanedbanosť výchovy
 • disharmonický vývoj osobnosti
 • detskú schizofréniu

Keď sa rozhoduje o diagnóze, je nutné odhadnúť aj ďalší vývoj dieťaťa. Do úvahy je potrebné vziať rodinné prostredie, z ktorého dieťa pochádza, vzdelanosť rodičov, inteligenciu dieťaťa a pod ..

Odporúčania

Ľudia, ktorí trpia poruchou pozornosti, by mali dodržiavať tieto odporúčania:

 • učiť sa s možnosťou meniť miesto i polohu,
 • počas učenia by si vždy mali po dvadsiatich minútach urobiť krátku prestávku,
 • trénovať nácvik sociálnych situácií

Ďalšie možné opatrenia

 • EEG biofeedback je špeciálna terapeutická metóda, ktorá umožňuje usmernenie frekvencií elektrickej aktivity mozgových vĺn za použitia špeciálneho PC programu.
 • nutnosť pravidelne poskytovať spätnú väzbu
 • takto diagnostikované dieťa posadiť na dosah, aby sa dalo poskytnúť spätnú väzbu dotykom
 • prípadný trest musí prísť okamžite
 • chváliť aj za každú maličkosť

Rozdiely medzi ADD a ADHD

Ľudia s ADHD bývajú hyperaktívne, impulzívne a majú problémy so sústredením. Ľudia s ADD hyperaktívne nebývajú, ale ťažkosti spojené so sústredením a impulzívnosť mávajú tiež. Odborníci a lekári často označujú tieto poruchy jedným názvom - hyperkinetická porucha a zaraďujú do nej obe skupiny príznakov. Pre presnú terminológiu je však nutné ich vzájomne odlíšiť, pretože ide o rôzne, aj keď veľmi podobné ochorenia.

ADD (Attention Deficit Disorder) je porucha vývoja pozornosti. Jedná sa predovšetkým o utlumenost, pomalosť a ťažkopádnosť. Viac problémov je v percepčných motorických úlohách a v oblasti pozornosti. Učitelia udávajú pomalosť pri vykonávaní kognitívnych operácií, tzv. denné snívanie a ťažkosti pri nadväzovaní sociálnych kontaktov. U ADD je ťažšie schopnosť zamerať pozornosť na určitú činnosť, zatiaľ čo u ADHD sú problémy s udržaním pozornosti.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) je porucha pozornosti s hyperaktivitou, ktorá je spravidla spojená s nesústredením, a preto sa označuje ako "syndróm poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou". Vyskytuje sa impulzivita, nepokoj, porucha koordinácie a jemnej motoriky, zvýšená únavnosť. Ľudia s ADHD trpia často dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou a dyskalkúliou.

 

 

 


 

comments powered by Disqus