Zoznam diagnóz

Medzinárodná klasifikácia chorôb (oficiálny a úplný názov - Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov; zaužívaná skratka MKCH alebo MKCH-10, medzinárodne ICD alebo ICD-10) je systém položiek, ktorými sa označujú jednotlivé choroby a ich varianty podľa dohodnutých a stanovených kritérií. Obsahuje v danej revízii celé rozpätie v danom čase známych chorobných jednotiek.

Diagnózu môžete vyhľadať podľa:

kódu: alebo názvu:

Kapitoly MKCH-10

I.Infekčné a parazitové choroby
II.Nádory
III.Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
IV.Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
V.Duševné poruchy a poruchy správania
VI.Choroby nervovej sústavy
VII.Choroby oka a očných adnexov
VIII.Choroby ucha a hlávkového výbežku (processus mastoideus)
IX.Choroby obehovej sústavy
X.Choroby dýchacej sústavy
XI.Choroby tráviacej sústavy
XII.Choroby kože a podkožného tkaniva
XIII.Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
XIV.Choroby močovopohlavnej sústavy
XV.Gravidita, pôrod a šestonedelie
XVI.Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
XVII.Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
XVIII.Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde
XIX.Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
XX.Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti
XXI.Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
XXII.Kódy na osobitné účely
 


 

comments powered by Disqus