Astigmatismus

Očná vada astigmatizmus (nepravidelný zakrivenie rohovky) je vo väčšine prípadov vrodený. V neskoršom veku sa môže objaviť po niektorých ochoreniach očí alebo chirurgickom zákroku na oku. Môže sa vyskytovať samostatne, ale častejšie v kombinácii s krátko-, ďalekozrakosťou. Je to vada tzv. Cylindrická. V osiach, ktoré sú na seba kolmé má rohovka inú dioptrickú mohutnosť - zakrivenie, stráca tak tvar "gule" a nemá pravidelný tvar. V miestach s menším zakrivením sa svetlo lomí inak ako v mieste s väčším zakrivením, teda sa lúče na sietnicu nespájajú do jedného ohniska.

Astigmatismus - nepravidelné zakrivenie rohovky

Príznaky

zlá orientácia

Týka sa časti tela

Diagnóza

Typy astigmatizmu

Pravidelný astigmatizmus

Pri tomto type sú prítomné dve ohniská a im príslušiace osi zakrivenie sú na seba kolmé.

Môžeme ho ďalej deliť na:

  • Astigmatizmus jednoduchý - obraz jednej roviny vzniká na sietnici a obraz roviny druhej buď pred, alebo za sietnicou.
  • Astigmatizmus zložený - obraz oboch rovín je buď pred, alebo za sietnicou
  • Astigmatizmus zmiešaný - jedna rovina obrazu leží pred sietnicou a druhá rovina obrazu za ňou

Nepravidelný astigmatizmus

Nemožno nájsť dve ohniská zaostrenie. Rozdielna lomivosť nemá pravidelné usporiadanie, osi na seba nie sú kolmé. Tento typ astigmatizmu nemožno riešiť okuliarmi.

Príznaky astigmatizmu

Pozorované predmety nie sú zobrazované ostro. V jednej rovine môžu byť videné ostro, zatiaľ čo v druhej rozmazane, čo zhoršuje kvalitu videnia nezávisle na to, či sa pozerá do blízka alebo do diaľky. Častým problémom je zhoršené vnímanie niektorých znakov, kedy astigmatický pacient zle rozoznáva 3 a 8, H a M ai. Vnímania deformovaného obrazu môže spôsobovať aj závraty, zlú orientáciu v priestore alebo nevoľnosť.

Korekcia

U mierneho astigmatizmu netreba korigovať. Vysokú astigmatické vadu potom korigujú tzv. Torická skla či šošovky - kontaktné i vnútroočný.

Modernejšími metódami korekcia astigmatizmu treba využitia laseru k tvarovaniu rohovky.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus