Makulárna degenerácia

Degenerácia, ktorá postihuje očnú sietnicu, začína na jednom oku a môže sa rozšíriť do obidvoch. Strata videnia je plazivá a v počiatočnom stave si toho nemusíte vôbec všimnúť.

Makulárna degenerácia.jpg

Po päťdesiatom roku života je táto degenerácia veľmi rozšírená, a preto je dobré pravidelne navštevovať lekára a zamerať sa na preventívne opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu zraku. Viac ako 56% ľudí starších ako 65 rokov majú makulárnú degeneráciu, výskyt sa bude žiaľ neustále zvyšovať.

Poškodenie postihuje žltú škvrnu, ktorá sa nazýva makula, od toho je odvodený názov ochorenia. Toto ochorenie vzniká vďaka degeneratívnym zmenám spojeným so starnutím oka. Zásobenie oka je vo vyššom veku čoraz viac problematické, a tak sa nedostávajú živiny do sietnice ani do žltej škvrny a tým vzniká Makulárna degenerácia. Lekári toto ochorenie často kvalifikujú ako civilizačnú chorobu, za ktorú môžu rizikové faktory, ako je vek, pohlavie, obezita, svetlá dúhovka, genetické faktory, fajčenie a zlá životospráva.

Príznaky makulárnej degenerácie

Plazivý efekt tohto ochorenia je zradný, najprv sa vám môže zdať, že nevidíte dobre za súmraku či v noci, ďalej sa objavujú rôzne rozmazané veci okolo vás, farby už nie sú také jasné ako predtým. Celkové zhoršenie zraku vás môže vyviesť do omylu, že sa jedná o klasické starnúci zhoršenie, ale nie je tomu tak. Pri rozšírení ochorení, budete vidieť hmlisto, uprostred zorného poľa budete mať sivú škvrnu, obraz bude rozvlněný a nejasný. Nebudete môcť čítať, rozoznávať známe tváre a vaše farebné cítenie sa bude značne obmedzovať. Pokročilejší stav ochorenia je fatálny a vedie k slepote, tento stav nie je vratný.

Dve formy choroby

  • Suchá forma - nemôžete zaostriť na miesto pred vami, stred je rozmazaný a periférii vidíte úplne normálne. V pokročilom štádiu vidíte uprostred vášho pohľadu len sivou či čiernou škvrnu.
  • Vlhká forma - V ranom štádiu vidíte veci zdeformované, rozmazané a stráca sa vám farebné cítenie. Táto forma je vysoko agresívna a postupuje veľmi rýchlo. Môžete vidieť zvlnené línie, prehnuté či inak zdeformované veci.

Liečba makulárnej degenerácie

V súčasnej dobe je liečba degenerácie makuly veľmi zákerná a nepodarilo sa ešte vynájsť liek, ktorý by úplne vyliečil túto chorobu. U vlhkej formy je možné vďaka liekom zmierniť alebo dokonca zastaviť degeneráciu, ale ak máte už zrak poškodený, nedá sa s tým bohužiaľ nič robiť. Preto je najlepšie preventívne vyhľadávať lekársku pomoc a vyhnúť sa týmto zmenám. Laser a fotodynamická liečba sa vykonáva len v obmedzenom množstve a len na určitý typ pacientov.

Dbajte o svoj zrak a po 50. roku života sa nechávajte pravidelne kontrolovať lekárom. Správna životospráva vám môže zachrániť zrak i život.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus