Nystagmus

Nystagmus sú mimovoľné, samovoľné, kmitavé pohyby očných buľv, ktoré nemožno ovplyvniť vôľou. Ide o nervovú chybu spôsobujúcu rýchle, nekontrolované a trhavé pohyby očí, obvykle zo strany na stranu alebo smerom hore a dole.

Nystagmus-kmitavé pohyby očí

Príznaky

samovoľné pohyby očízlý zrak

Týka sa časti tela

Diagnóza

Väčšina ľudí trpiacich nystagmom máva aj zlý zrak, ktorý sa nedá korigovať okuliarmi ani kontaktnými šošovkami.

Príčiny nystagmu

V niektorých prípadoch býva výskyt nystagmu normálny, ale veľmi často sa jedná o následok chorôb oka, centrálneho nervového systému alebo ústrojenstva pohybu a rovnováhy.

Medzi ďalšie príčiny nystagmu patria:

  • Rotácia – Pokiaľ je človek vystavený rotácii, ako je napr. kolotoč, tak sa po nečakanom zastavení objaví práve nystagmus, ktorý však relatívne rýchlo vymizne, a v tomto prípade je úplne normálnym nálezom.
  • Ochorenie mozgu – Nystagmus sa môže vyskytnúť pri rôznych ochoreniach mozgu, ktorými môžu byť napr. roztrúsená skleróza, mozgová mŕtvica a mozgové nádory. Úplne špeciálnym prípadom je takzvaná Wernickeho encefalopatia, ktorá vzniká poškodením mozgu chronickým alkoholizmom. Ďalším mozgovým ochorením je menej známa Chiariho malformácia, ktorá je s nystagmom typicky spojená.
  • Jazda dopravným prostriedkom – Nystagmus sa môže vyskytnúť aj u človeka, ktorý pri jazde hľadí von z okienka dopravného prostriedku, a oči potom ubiehajúce objekty postupne fixujú. Tiež tu je nystagmus považovaný za normálny.
  • Úrazy hlavy – Nystagmus sa občas objavuje aj u niektorých ľudí po úrazoch hlavy. Tento typ nystagmu našťastie vymizne úplne spontánne.
  • Intoxikácia – Nystagmus môže vypuknúť pri funkčnej poruche centrálneho nervového systému. Stáva sa tak pri väčšej opitosti alebo po užití vyššieho množstva liekov, ako sú napr. barbituráty, benzodiazepíny, antidepresíva alebo nelegálnych drog (pervitín, kokaín, extáza).
  • Vrodený nystagmus – Vrodený nystagmus môže sprevádzať niektoré ďalšie vrodené vady. Je známy napr. u vrodených chýb, ktoré postihujú sietnicu, očnú dúhovku, zrakový nerv a pod.
  • Meniérova choroba – ide o ochorenie pohybového a vestibulárneho aparátu. Okrem iných príznakov, ako je predovšetkým motanie hlavy sa u takto postihnutých ľudí často objavuje aj nystagmus.
  • Nystagmus nejasnej príčiny – U určitej skupiny ľudí je síce nystagmus diagnostikovaný, avšak jeho príčinu sa zistiť nepodarí.

Diagnostika

V prípade podozrenia na prítomnosť nystagmu je nevyhnutné starostlivé a dôkladné neurologické vyšetrenie kvôli vylúčeniu mozgového ochorenia. Jednou zo súčastí postupu vyšetrenia môže byť aj vyšetrenie mozgového tkaniva pomocou zobrazovacích metód, ako je CT vyšetrenie alebo magnetická rezonancia. Následné vyhodnotenie nystagmu je do značnej miery subjektívne, ale objektivizovať jeho charakter a prítomnosť je možné špeciálnym prístrojom, ktorý je známy ako elektronystagmograf. V prípade potreby sa môže doplniť aj vyšetrenie očným lekárom.

Liečba

Liečba nystagmu je málo efektívna, ale aj tak zahŕňa viac možných metód. Napríklad pri ametropii, čo je refrakčná chyba oka, sa používa okuliarová korekcia či kontaktné šošovky. Neisté sú aj aplikácie botulotoxínu a liečba fenytoínom a fenobarbitalom. Tiež zrakové stimulácie pomocou akupunktúry a pleoptík majú len nepatrnú účinnosť.

Potom už zostáva iba operačný zákrok, ktorý spočíva v rotácii očí do smeru rýchleho stupňa nystagmu tak, aby v prvotnom postavení bol pomalší stupeň nystagmu s lepším videním bez vyrovnávania postavenia hlavy.

 

 


 

comments powered by Disqus