Potrat

Potratom je pochopiteľné predčasné ukončené tehotenstvo, pri ktorom embryo alebo plod umiera.

Etapy-vyvoja-embrya-a-plodu

Diagnóza

Presná definícia v rámci slovenských zákonov znie :

 1. vypudený plod neprejavuje ani jednu zo známok života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 1000 g ( prípadne tehotenstvo je kratšia ako 28 týždňov ).
 2. vypudený plod prejavuje jednu zo známok života, pričom jeho pôrodná hmotnosť nižšia ako 500 g, ale plod neprežíva prvých 24 hodín života.

Za známky života sú považované - akcia srdca, pupočníková pulzácie, dýchacie pohyby, iná spontánny pohyblivosť.

Potraty je možné deliť na :

Spontánna - samovoľné

Končí ním až 15 % diagnostikovaných tehotenstva. Väčšina prebehne v 1. trimestri.

Príčiny potratu :

 • V plodovom vajcami a placente
 • Chromozomálne odchýlky, kedy sa bunky nesprávne delia a nevyvíja sa embryo či má embryo defekty / vývojové chyby nezlučiteľné so životom.
 • Chyby pri zahniezdenie vajíčka, to nemusí doputovať do maternice alebo sa zle zahniezdenie v maternicovej dutine.
 • V placente a jej vývoji, kedy dostatočne nezásobuje plod kyslíkom a živinami a plod odumrie.
 • Zo vonkajšom príčin spájajúcich sa s potratom je možné vymenovať
 • röntgenové žiarenie,
 • toxické látky, lieky,
 • úraz / trauma,
 • infekcie matky.
 • Príčinami zo strany matky   
 • Choroby matky ako cukrovka, autoimunitné choroby, poruchy zrážanlivosti krvi, hormonálne poruchy, zvlášť potom poruchy tvorby pohlavných hormónov potrebných na udržanie tehotenstva.
 • Získané vady maternice napr myóm alebo je prítomná nedostatočnosť krčka maternice...

Rizikové faktory spontánneho potratu

Ak je prítomný jeden alebo viacero faktorov uvedených nižšie, je väčšie riziko potratu.

 • Vek rodičov - matky aj otca. Riziko potratu je vyššia u ženy staršie ako 40 rokov, u žien starších ako 45 končí potratom viac ako polovica tehotenstva.
 • Opakovanie potratov - ak tehotenstvo predchádza potrat, je vyššie riziko, že sa bude tento stav opakovať.
 • Viacnásobné tehotenstvo - už aj u dvojčiat je väčšie riziko spontánneho potratu, to vzrastá s počtom plodov.
 • Ochorenie matky - infekčné - rubeola, kiahne, mumps, listerióza, kvapavka, HIV.
 • Príjem škodlivých látok - fajčenie, pitie alkoholu, užívanie drog či nevhodných léků.Vyšetření podstupované v tehotenstve - tu sú riziká malá, ale je nutné mať je v patrnosti, jedná sa o potraty spojené s vykonaním aminocentézy alebo choriocentézy.

Delenie potratov podľa fázy, v ktorej sa nachádza

 •     abortus imminens - je označenie pre hroziaci potrat, tu možno medicínsky zasiahnuť a priebeh potratu zvrátiť a plod zachrániť.
 •     abortus incipiens - je termín pre začínajúce potrat, už väčšinou nie je možné zvrátiť priebeh potratu.
 •     abortus comlpetus - tu sa jedná o dokončený potrat. Plod s placentou aj plodovými obaly sú vypudené.
 •     abortus incompletus - nekompletný potrat, kedy zostáva zadržaná niektorá časť plodových obalov, placenty atď, v takom prípade je nutné urobiť revíziu dutiny maternice a odstrániť všetky pozostatky, aby nedošlo k infekcii alebo krvácanie.

Samostatnou jednotkou je zamĺknutý potrat, kedy dochádza k odumretie embrya v maternici, ale nie je vypudené.

Indukovaný potrat - interupcia

Jedná sa o umelé prerušenie tehotenstva na základe priania tehotné či zo zdravotných dôvodov matky alebo plodu.

Chirurgické umelé potraty

 • Miniinterupcia, tiež vakuumaspirace s kyretážou, tento zákrok sa vykonáva do 8. týždňa tehotenstva.
 • Interrupcie, tiež kyretáž, vakuumexhausce, sa vykonáva do 12. týždňa tehotenstva.
 • Roztiahnutie a vyprázdnenie - evakuácia maternice za pomocou klieští, vykonáva sa do 16. týždňa tehotenstva.
 • Redukcia - používa sa pri umelom oplodnení v cca 16. týždni, kedy sú z dutiny maternice odstránená prebytočné plody. Je tu ale vysoké riziko potratu všetkých detí.
 • Cisársky rez, hysterotómia je možné využiť v pokročilom stupni tehotenstva až do obdobia pôrodu.

Použitia liečiv pre potraty

Prostaglandíny od 12. týždni, hlavne ale po 16. týždni sa tehotným podávajú prostaglandíny či iné lieky podporujúce vznik silných sťahov maternice, ktoré vypudí nenarodené dieťa.

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus