Besnota

Besnota čiže rabies patrí medzi akútne vírusové ochorenia centrálneho nervového systému. Môže byť infikované zviera aj človek. Prenos vírusu sa deje pomocou slín, ktoré sa dostanú do otvorenej rany. Ľudia sú najčastejšie nakazení pohryznutím infikovaným zvieraťom. Riziko je vyššie u voľne žijúcich zvierat, napr líšok. Ale vzhľadom k tomu, že sa 2x ročne vykonáva vakcinácia, je na našom území besnota odstránená. Posledný prípad bol zachytený v roku 2002 u líšok. Nakazení môžu byť ale aj netopiere, taký bol chytený v roku 2005.

Liska prenáša vzteklinu

Naša republika sa stala v roku 2004 "Rabies-free country", pretože nákaza u netopierov sa nezapočítava.

Domáce zvieratá sú potom pravidelne povinne očkované.

V iných krajinách to tak nie je a besnota je veľkým problémom. Podľa štatistík ročne na svete ochorie besnotou cca 55 000 ľudí.

Pôvodca

Pôvodcom besnoty je vírus RNA z rodu lyssavirů. Vírus vydrží v slinách cca 3-5 dní.

Príznaky besnoty

Inkubačná doba besnoty je pomerne široká. Niekedy stačí pár dní, inokedy aj mesiace. Rýchlosť, s akou prepuká, záleží na množstve preneseného vírusu, sérotyp vírusu, mieste, kam bol človek uhryznutý atď

Po prenesení vírusu do rany sa v nej vírus besnoty rozmnoží a šíri sa k nervovým zakončením, ktorými ďalej preniká do centrálnej nervovej sústavy.

V období pred prepuknutím choroby môže postihnutý pociťovať brnenie, bolesť v mieste poranenia, svrbenie, aj napriek tomu, že je rana už zahojená. Besnotu sprvu sprevádza bolesť hlavy, teploty.

Prvými vážnymi príznakmi je zmena správania. Besnotu sprevádza podráždenosť, nespavosť, ale aj nechutenstvo, zúrivosť, depresia a nadmerná produkcia slín. Ďalšími príznakmi spájajúcimi sa so besnotou sú bolesti svalov, kŕče, svetloplachosť, precitlivenosť na niektoré zvuky, dotyky, neschopnosť komunikovať rečou a významná je aj hydrofobie - strach z vody.

Neskôr ochrnutých prehĺtacie aj dýchacích svalov, dýchanie a príjem potravy teda činí značné ťažkosti.

Chorý podľahne besnote najčastejšie už v kóme, kedy dochádza k celkovej svalovej paralýze.

Ak sa choroba dostane do štádia príznakov, je neliečiteľná a končí smrťou. Je teda nutné po pohryznutí ranu vymyť - vodou, mydlom, alebo vydezinfikovať a okamžite navštíviť lekára a očkovanie.

Diagnostika

U zvierat u človeka sa dá besnota spoľahlivo preukázať z vyšetrenia mozgového tkaniva. Zviera, u ktorého je podozrenie, že je nakazených besnotou sa utratia a mozog je preskúmaný. U chorých sa riadime anamnézou, v ktorej je pohryznutie, a príznaky. Pri podozrení na besnotu liečime pacienta, ako by ju mal.

Očkovanie proti besnote

Proti besnote existuje nielen očkovanie pre zvieratá, ale aj vakcína pre ľudí. Najčastejšie je využívaná u cestovateľov pred cestou do rizikových oblastí napr Ázie, Afriky ... vakcína sa podáva v troch dávkach 1., 7. a 28. deň a preočkovanie je nutné do jedného roka po podaní poslednej dávky.

Ďalšou možnosťou je potom vakcinácia v prípade pohryznutie, je nutné podať vakcínu najdlhšie týždeň po pohryzení. Vakcína sa liečebne podáva v 6 dávkach.

U vážnych prípadov sa potom okrem vakcíny pridávajú aj syntetické protilátky proti vírusu.


Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus