Defekt predsieňovej priehradky (ASD)

Defekt predsieňovej priehradky alebo tiež defekt septa predsiení (ASD) je vrodená srdcová chyba, u ktorej nie je úplne vytvorená prekážka, ktorá od seba oddeľuje ľavú a pravú srdcovú sieň, čím umožňuje voľný prietok krvi medzi nimi.

Defekt predsieňového septa je v podstate otvor medzi ľavou a pravou srdcovou predsiení. Krvný tlak v ľavej sieni je väčší, než tlak krvi v pravej sieni, a to spôsobuje prúdenie časti krvi z ľavej siene späť do pravej, kde sa mieša s neokysličenou krvou a srdce tak musí pumpovať viac krvi, než je obvyklé.

Príčiny defektu predsieňového septa

Pri plode v maternici sa v prepážke medzi predsieňami nachádza otvor, ktorý sa označuje ako forament ovale (oválny otvor). Po narodení, keď dieťa začne dýchať, sa tento otvor uzatvára. U niektorých ľudí uzavretie nedôjde, alebo nie je úplne úplné.

Príčiny nie sú niekedy jasné, inokedy môžu defekt septa spôsobovať genetické predispozície (väčší výskyt defektu septa predsiení u detí s Downovým syndrómom), alebo sú na vine účinky vonkajšieho prostredia, ako je napr. alkoholizmus u tehotných žien, ktorý môže byť príčinou defektu predsieňového septa plodu v rámci tzv. fetálneho alkoholového syndrómu.

Prejavy

Malé otvory v sieňovom septe nemusia spôsobovať vôbec žiadne príznaky. Prejavy sa však objavujú väčšinou až v dobe dospievania alebo v dospelosti. Krv preteká z ľavej predsiene s vyšším tlakom krvi do pravej predsiene s nižším tlakom, čo vedie k preťažovaniu pravej srdcovej polovice a k vzniku pľúcnej hypertenzie s kašľom, dýchavičnosťou a pozvoľného rozvoja srdcového zlyhania a niektoré formy defektu predsieňového septa môžu byť spojené aj s chlopennými chybami. Preťažovanie srdca môže navyše zvýšiť vznik rizika rôznych porúch rytmu.

Otvor v septe môže byť spôsobený aj takzvanou paradoxnou embolizáciou, pri ktorej sa zrazeniny napr. v dolnej končatine či v pravej srdcovej sieni dostanú otvorom do ľavej predsiene, odtiaľ do ľavej komory a potom až do aorty. Potom môže zrazenina putovať po celom tele a upchať akúkoľvek tepnu. V dôsledku toho potom môže dôjsť napr. k náhlemu upchatiu dolnej končatiny alebo k ischemickej mozgovej mŕtvici.

Diagnostika

V niektorých prípadoch je možné zistiť túto chybu už v tehotenstve. Po pôrode je počuť šelest na srdci, ktorý spôsobuje voľné pretekaní krvi z ľavej predsiene do pravej.

Pri podozrení na srdcovú vadu sa vykonávajú nižšie uvedené vyšetrenia:

  • meranie pulzu, krvného tlaku, počtu dychov za minútu a teploty,
  • röntgen srdca a hrudníka, ktorý zobrazuje tvar a veľkosť srdcového tieňa a stav pľúc
  • meranie pomocou saturácie, čo je nasýtenie krvi kyslíkom udané v percentách
  • ECHO (echokardiografické vyšetrenie). Tento spôsob vyšetrenia spočíva v ultrazvukovom zobrazení srdca, jeho stavby a funkcie. Je to nebolestivé vyšetrenie a jeho vysoká kvalita je zásadná pre rozhodovanie o ďalšom postupe liečby. Preto je u nepokojných detí nutné pred vyšetrením podať upokojujúce lieky.
  • EKG (elektrokardiogram). Jedná sa o metódu, s pomocou ktorej je snímaná elektrická aktivita srdcového svalu. Klapky a balóniky, ktoré sa umiestňujú na končatiny a hrudník, sú nebolestivé a úplne neškodné. Záznam trvá približne 5 minút az jeho výsledku sa zisťujú podrobnosti o srdcovom rytme alebo stupni zaťaženia srdca.

Liečba

Prípady defekta predsieňového septa patria do kompetencie kardiológov, ktorí posudzujú závažnosť nálezu a odporúčajú jeho riešenie. Väčšinou sa vykonávajú kardiochirurgické alebo endovaskulárne zákroky, pri ktorých sa otvor v prepážke uzavrie špeciálnou záplatou. Súčasťou liečby môže byť aj terapia rytmu a srdcového zlyhávania.

 


 

comments powered by Disqus