Dysgrafia

Jedná sa o špecifickú grafickú poruchu, ktorá sa prejavuje pomalým a kostrbatým písmom, zlým odpisom článkov, verných kópií alebo diktátov a pomalým tempom s prestávkami. Človek trpiaci touto poruchou nemá problémy s učivom na mentálnej úrovni, len nemôže dostatočne prejaviť svoju grafickú stránku.

Grafické porucha dysgrafie

U skúšanie je teda výhodnejšie ústna skúška. Písomné prejavy sú značne obmedzené, s intelektuálnou stránkou to však nemá nič spoločné, tá teda nebýva poškodená.

Býva často mylne zamieňať ako dyslexia, tieto dve poruchy sa môžu dopĺňať, ale nie sú rovnaké. Dysgrafik sa nenaučí dobre písať, aj keď nemá žiadne fyzické obmedzenia ani mentálne poruchy.

Príznaky dysgrafia

Choroba sa najčastejšie prejavuje v prvej triede na základnej škole kedy je dieťa nútené na písanie prvých slov. U dospelých sa môže táto porucha objaviť pri poškodení určitej časti mozgu pri úraze alebo mozgovej príhode.

Ak začnete pozorovať u svojho dieťaťa, že má zvýšený problém s písmom, navštívte lekára, ktorý najprv vylúči možnosť motorické poruchy ruky a potom jednoduchými testy určia, či vaše dieťa trpí dysgrafia. Avšak berte do úvahy, že niektoré deti sú lenivejší, niektoré majú problémy s tým, aby dokázali 45 minút sedieť v kľude a niektoré učiteľa nepočúvajú. Ak sa vo písaní nezlepší do dvoch rokov od začiatku povinnej školskej dochádzky, malo by sa určite zájsť k lekárovi.

Príčiny vzniku

Príčiny nie je celkom možné určiť, avšak existujú rizikové faktory, ktoré k tejto poruche vedú:

  • dedičnosť
  • prenatálnej poruchy (ovplyvnenie plodu v tele matky)
  • pôrodné komplikácie
  • postnatálnu faktory (poranenie hlavy, úrazy, mozgové príhody, nádory)

Najčastejšie prejavy

  • nepravidelná štruktúra písma
  • bolesť prstov pri písaní
  • medzery medzi písmenami, tam kde nemajú byť
  • rôzne druhy písma (veľká, malá, písacie, tlačiarenské)
  • písanie je pomalé
  • myslenie a písanie súčasne je veľmi ťažké

Liečba dysgrafia

Liečba súvisí s celkovým upokojením dieťaťa a motiváciou k cvičenie písma. Neustále cvičenie, avšak nie na úkor toho, aby bolo dieťa nervózny av strese. Postihnutý musí byť motivovaný a musí sa pomaly učiť správne písmená a písanie.

Autor: Lucie Kliková

 


 

comments powered by Disqus