Dyslexia

Dyslexia je porucha, ktorá súvisí s čítaním. Jedná sa o najčastejšie poruchu špecifického učenia, postihnutý nie je schopný čítať súvisle text, písmenka mu skáču au niektorých nevie ako sa čítajú alebo čo znamenajú. Dyslexia býva často sprevádzaná zlým písaním a zlým pravopisom. Dieťa má problém s rozlišovaním hlások, nechce čítať nahlas a čítaný text si ukazuje prstom.

Dyslexie

Dyslexia je vrodená alebo získaná porucha poškodenie mozgu. Najčastejšou príčinou dyslexia je:

 • dedičnosť (až 50%)
 • zmeny stavby centrálnej nervovej sústavy
 • nedostatočný rozvoj psychických funkcií
 • nedostatočná spolupráca oboch mozgových hemisfér

V Českej republike je výskyt dyslexie medzi 1 - 2% v populácii. Jedná sa o číslo, kedy majú deti veľmi ťažké poruchy, ktoré by bez odbornej pomoci nemohli byť odstránené.

Ako spoznáte, že vaše dieťa trpí dyslexiou?

 • oneskorená reč
 • malá slovná zásoba
 • nedokáže vytleskat slovo po slabikách
 • zlé rozoznávanie písmom
 • videnie písmen zrkadlovo, nerozoznanie písmen v slove

Liečba dyslexie

Dyslexia sa nedá úplne vyliečiť, ale ak sa pravidelne cvičí, môže sa táto porucha výrazne znížiť. Najdôležitejšou úlohou je rozpoznanie, či dieťa touto poruchou trpí. Určite svoje dieťa nenúťte, vyberte vhodný čas, kedy je dieťa dobre naladené a bude spolupracovať. Je dôležité, aby bolo v pohode a nebolo nútené.

 • kvalitné svetlo
 • ukazovanie texte prstom či ceruzkou
 • striedanie v čítaní a pauzy
 • vhodné čítanie, ktoré dieťa baví
 • neokřikujte dieťa, prečíta Ak slovo zle, ale kontext bude zachovaný
 • chvála
 • po skončení si o texte porozprávajte (či bol pochopený)

Ak má vaše dieťa diagnostikovanou dyslexiu upozornite na to základnú školu, ktorú navštevuje. Nemalo by byť nútené čítať nahlas a malo by mať iné nároky, ktoré neovplyvňujú jeho mentálne schopnosti. Dieťa by nemalo byť vystavené psychickému stresu, ten môže zapríčiniť zhoršenie stavu.

Autor: Lucie Kliková

 


 

comments powered by Disqus