Bechterevova choroba

Bechterevova choroba (ankylozujúca spondylitída, lat. Morbus Bechterev) je celkové zápalové ochorenie postihujúce chrbticovej stavce a pri postupnom rozvoji vedie k tvorbe kostí jej priľahlých mäkkých častí. Je to prevažne choroba mužov a začína sa prejavovať medzi 20. až 30. rokom.

Bechterevova choroba chrbtice

Začiatok choroby je typický, pomalý s lokalizáciou miernej stuhnutosti v mieste skĺbenie krížovej kosti s panvou, bez výraznejších celkových príznakov. Pri ďalšom vývoji choroby sa dostávajú do popredia príznaky postupujúceho tuhnutia chrbtice sprevádzané bolesťou podmienenú artritídou chrbtice stavcov a dráždením nervových koreňov.

Liečba

Hlavnou zásadou základnej liečby je vypracovanie dlhodobého, racionálne zostaveného kinezioterapeutického plánu s účelne vybranými a prispôsobenými cviky. Relatívne jednoduchý program cvičení, ktoré pacient dodržiava niekoľko rokov a ktorý je doplnený pravidelnou návštevou alebo pobytom v rehabilitačných strediskách, môže u prevažnej väčšiny pacientov zabrániť vzniku funkčne nepriaznivých deformít chrbtice a invalidizácii. K ďalším cieľom pohybovej liečby patrí odstránenie svalovej dysbalancie, bránenie postupnému obmedzovaniu hybnosti chrbtice, udržiavanie, zlepšenie dychovej funkcie a tiež korekcie držanie tela s nácvikom správneho pohybového stereotypu chôdze.

 


 

comments powered by Disqus