Pneumotorax

Pneumotorax vzniká v momente, keď sa do pleurálnej dutiny dostane vzduch. V dôsledku každého ďalšieho nádychu sa tlak v tejto dutine potom zvyšuje a dochádza tak k utláčanie vedľajšej pľúca, ktorá nie je schopná správne plniť svoju dýchacie funkciu. Následne môže dôjsť k jej úplnému kolapsu. Stlačením je ohrozené tiež srdce a veľké cievy.

Pneumotorax---nahromadenie-vzduchu-v-pleurálnej-dutine

Pneumotorax najčastejšie vzniká následkom otvoreného poranenie hrudnej steny napríklad pôsobením strelné či bodné zbrane. Príčinou môže byť aj pľúcna emfyzém (rozdutie pľúc) a nádorové alebo zápalové ochorenie. Podľa príčiny rozdeľujeme pneumotorax do týchto skupín :

  • Traumatický pneumotorax : Hrudná stena je pri ňom prerazená, vzniká ako následok zranenia. Tento typ ďalej delíme na otvorený a zatvorený.
  • Spontánny pneumotorax : Uzavretý pneumotorax, ktorý sa môže prejavovať bez symptómov. Vzniká u zdravých mužov s pneumotoraxom v rodine alebo ako následok pľúcneho ochorenia.
  • Ventilový (tiež pretlakový alebo tenzné) pneumotorax : Do pohrudničnej dutiny sa počas nádychu dostáva vzduch, ale ďalej z nej už nevychádza. Tlak v pleurálnej dutine tak prevyšuje tlak v priľahlej pľúcach a hrozí jej zatlačením. Z tohto dôvodu sa jedná o najnebezpečnejší druh pneumotoraxe.
  • Latrogénnou pneumotorax : Vzniká ako následok lekárskych zákrokov.

Príznaky pneumotoraxe

Človeku postihnutému pneumotoraxom sa ťažko dýcha, má zrýchlený tep a znížený krvný tlak. Je bledý, rozrušený a vykazuje známky cyanózy. Na hrudi pociťuje ostrú bolesť. Pri otvorenom pneumotoraxe možno počuť unikanie vzduchu z pľúc. Je-li pneumotorax spôsobený mechanickou príčinou, na hrudníku môžeme vidieť ranu, z ktorej vyteká spenená krv. Prítomný môže byť ďalej kašeľ (u uzavretého typu).

Prvá pomoc a liečba

Pri otvorenom pneumotoraxe ranu na hrudníku prekryjeme najlepšie obväzom, prípadne inou čistou látkou, ktorú máme k dispozícii. Cez toto poloprodyšné krytie následne priložíme štvorec igelitu a pomocou náplasti ho ku koži prilepíme. V ťažších prípadoch sa pristupuje k odsávaniu vzduchu pomocou ihly. Tento postup je potrebný najmä u tenzného pneumotoraxe, u ktorého je potreba okamžitého zásahu. K odsatie vzduchu môže byť do hrudníka zavedený tiež drén.

Autor: Simona Knotková
 


 

comments powered by Disqus