Raynaudova choroba a syndróm

Raynaudova choroba a syndróm majú rovnaké príznaky. V prvom prípade sa jedná o primárné postihnutie (choroba sama o sebe), v tom druhom (syndróm) sa príznaky objavujú vinou iné známe patológie (na podklade iné choroby, postihnutia).

Diagnóza

Raynaudova choroba

Raynaudova choroba je typická běláním prstov na rukách, zvlášť potom v chladnom prostredí. Typickým pacientom je žena. Na vzniku Raynaudovej choroby sa zrejme podieľajú genetické faktory, hormonálne a neurovegetatívne nastavenie systému. Negatívny vplyv na chorobu má fajčenie.

Priebeh príznakov

 • Vazokonstrikcia - tj. zmenšenie cievneho priesvitu, obmedzí sa prietok krvi postihnutým miestom, dochádza aj k ischémii a miesto belie, stáva sa menej citlivým a môže tiež bolieť.
 • Vazodilatácia - konstrikcii v tepnovom systéme sprevádza dilatácie v systéme žilovom. Krv v rozšírenej žile "stojí", dochádza k cyanóze a postihnuté miesto promodrává.
 • Hyperémia - dostavuje sa vo chvíli, keď dochádza k ustúpeniu spazmu, kedy sa rýchlo obnoví tok krvi, dochádza k prekrveniu a postihnuté miesto je červené.

Ak sa tieto stavy opakujú, môže postupne dôjsť k nekrotizacím, tj. odúmrtím buniek, a následky choroby sú trvalé.

Raynaudov syndróm

Ľudia s Raynaudovým syndrómom majú rovnaké alebo veľmi podobné príznaky akú pacienti s Raynaudovou chorobou, tie však vznikajú na podklade iné príčiny, iné choroby.

Príčiny vzniku Raynaudovho syndrómu

 • Nádorová ochorenia - niektoré typy nádorov môžu utláčať podklíčkové tepnu
 • Syndróm krčného rebrá - rebro stláča podklíčkové tepnu
 • Autoimunitné choroby - vaskulitídy postihujú cievy a tým obmedzujú prekrvenie určitých miest
 • Neurologické ochorenia, napr. syndróm karpálneho tunela, postihnutie miechy
 • Krvné patológie, napr. zvýšená viskozita krvi
 • Vibračné poškodenie ciev a nervov v rukách - objavuje sa aj ľudí pracujúcich s pneumatickými nástrojmi
 • Pôsobenie chemických a toxických látok, napr. chemoterapeutiká, nikotín, ťažké kovy
 • Infekčné ochorenie postihujúce nervové štruktúry a cievy, napr. borelióza, hepatitídy
 • Endokrinologické ochorenia, napr. hypofunkcia štítnej žľazy

Príznaky sú zhodné s Raynaudovou chorobou, máva však ťažšie prejavy a môže dôjsť k rozvoju gangrény.

Diagnostika

 • Vodný chladový test, ktorým sa vyvolá záchvat zbelenie + prstová pletyzmografie
 • Vyšetrenie mikrocirkulácie laserovú dopplerovskou fluxmetrií
 • Krvné testy - vylúčenie autoimunitného ochorenia, nádorové patológie
 • Vyšetrenie neurológom, ortopédom
 • RTG, CT
 • histologické vyšetrenie

Liečba

Liečba sa odvíja od nájdené príčiny, a to hlavne u Raynaudovho syndrómu, kde je známa. Ovplyvňuje sa vyvolávajúca príčina, tj. liečba autoimunitné choroby, rakoviny, odstránenie krčného rebrá, zmena práce atď.

U Raynaudovej choroby sa dbá hlavne na to, aby sa predišlo záchvatu zbeleného, je vhodné nosiť rukavice, zahrievať prsty a ruky, popr. užívať lieky, ktoré rozširujú cievy. Je nutné prestať fajčiť.

 


 

comments powered by Disqus