Neuropatia

Existujú dve formy neuropatie. Všeobecne sú to poruchy periférnych nervov, a delíme ich na mononeuropatiu, pri postihnutí jedného periférneho nervu, a polyneuropatiu, kedy je postihnutých viacero nervov a na aneuropatii ako celok.

Neuropatia nebolí a tým je zradná. Nezhoršuje citlivosť len na nohách alebo na rukách, ale fungovanie nervov vôbec a poškodzuje tiež ich štruktúru. Jedná sa o zákernou chorobu s celým radom závažných následkov. Dochádza pri nej teda k narušovaniu nervov, aj keď to môže na prvý pohľad vyzerať, že sa stratou citlivosti v nohách, dokáže človek žiť v pohode žiť, aj keď je to nepríjemné, ale v reálnom živote to nie je vôbec jednoduché.

Neuropatie môže byť buď vrodená, alebo môže vzniknúť počas života vplyvom infekcií, metabolických a autoimunitných ochorení, degenerácie, toxických vplyvov, výživových a vitamínových deficitov, alebo následkom nedostatočného zásobovania nervov. Tiež môže byť súčasťou celej skupiny iných chorôb.

Hľadanie príčin vzniku neuropatie

Hľadať príčiny je ťažké, pretože ich môže pôsobiť hneď niekoľko naraz. Môžu tvoriť tzv. príčinné reťazce.

Bol objavený zvýšený cholesterol, a bez toho, aby bola príčina vyššieho cholesterolu objasnená, bola nasadená liečba statíny. Ale pri ich dlhodobom užívaní môže toxický vplyv lieku prispieť k rozvoju neuropatie. Rovnaký princíp sa môže prejaviť aj pri liečbe antibiotikami, cytostatikami, pri neustálom užívaní liekov na spanie alebo proti bolesti.

Zďaleka nejde len o stratu citlivosti

Neuropatia nezhoršuje citlivosť len na nohách alebo rukách, ale spôsobuje zhoršenie fungovania nervov vôbec a tiež poškozuj ich štruktúru. To sa týka ako senzorických nervov, ktoré zásluhou citlivej kože prenášajú informácie o bolesti, teplote, dotyku, vibráciách a pod., tak aj motorických, ktoré napomáhajú ovládať svaly, rovnako tak ako autonómnych, ktoré ovládajú a kontrolujú krvný tlak, srdcový rytmus, vylučovanie moču a stolice, jednoducho povedané riadi činnosť vnútorných orgánov.

Preto človeku s neuropatiou hrozí zlá koordinácia a stabilita, väčšie sklony k pádu prípadne k úrazom, slabosť a ochabnutosť svalov až paralýza. Ďalej tiež mravčenie na nohách či rukách, často sa objavuje pálivá či ostrá bolesť nôh alebo rúk a extrémná citlivosti na dotyk kože.

Príznaky

Prejavy neuropatie sa odvíjajú podľa miesta postihnutia a záleží na tom, ktorá časť tela je postihnutým nervom zásobovaná informáciami z mozgu.
Nervový systém je totiž zložený zo siete nervových vlákien vedúcich signály z mozgu a miechy do ďalších periférnych častí tela. Postihnutie určitej časti tejto siete má vplyv na priebeh prenosu nervových vzruchov, ktoré riadi správny pohyb kĺbov, svalov, funkcie vnútorných orgánov a kože ... Prejavy neuropatie sú teda veľmi rozmanité - od brnenia, bolestivosti, svrbenia, pálenia cez poruchy citlivosti, hybnosti až po ochrnutie.

Neuropatia je značne rôznorodé ochorenie. Poškodzuje rôzne časti nervového systému rôznym spôsobom, a z tohto dôvodu máva tiež všelijaké klinické prejavy. Avšak najzáludnejšie je na nej skutočnosť, že až 50 percent pacientov s touto chorobou nemá žiadne zrejmé príznaky, a preto neuropatia postihuje ich nervy skryto. Jediným spôsobom, ako jej negatívny vplyv čo možní najviac spomaliť, je ten, že diabetik bude udržiavať hladinu krvného cukru v predpísaných hodnotách, a tiež ju bude mať čo najvyváženejší s čo najmenšími výkyvmi.

Neuropatia ako dôsledok

Avšak to môže byť aj naopak. Sama neuropatia sa totiž prejaví čoby dôsledok primárne poškodených orgánov, ako napríklad pečene, obličiek. Samotná kapitola je diabetická neuropatia.

Čo všetko ju vyvoláva

Neuropatia nemusí byť spôsobená len cukrovkou, ale môže vzniknúť na základe celého radu ďalších príčin či chorôb. Najčastejšie je spôsobená:

  • nadmerným pitím alkoholu,
  • infekcií, ako je napr. lymeská borelióza, EB vírus, pásový opar, nákaza vírusom HIV alebo hepatitída typu C,
  • reumatoidnou artritídou,
  • lupienkou a ďalšími autoimunitnými chorobami,
  • poranením nervov pri rôznych nehodách či úrazoch, avšak tiež ich útlak, napríklad od sadry na zlomeninu atď.
 


 

comments powered by Disqus