Vírus Nipah

Ochorenie spôsobené vírusom Nipah je novo poznaná zoonóza. Vírus Nipah bol prvýkrát zaznamenaný WHO v roku 1998 v Malajzii. Epidemiologicky je významný najmä výskyt vírusu u domácich ošípaných a u netopierov rodu Pteropus. Inkubačná doba býva najčastejšie 1-2 týždne.

Príznaky

Prvými príznakmi sú dehydratácia, malátnosť alebo dezorientácia. Keď choroba prepukne naplno, objaví sa vysoké horúčky a zápaly dýchacích ciest a pľúc.

Prejavy ochorenia

Ak sa vírus dostane do mozgu, prejaví sa ochorenia ako encefalitída s veľmi zlou prognózou. Pri rozvoji encefalitídy dochádza k bolesti hlavy, nevoľnosti a vracaniu, zmätenosti, poruchám vnímania, svetloplachosti, kŕčom, bezvedomiu a prípadne aj k smrti. Prípady s klinickými prejavmi majú až 50% úmrtnosť.

Prenos vírusu

Existuje hneď nějkolik ciest prenosu, najvýznamnejšia sú tieto:

  • Vírus Nipah je prenášaný netopiere rodu Pteropus, ktorí sa živia ovocím. Ovocie potom kontaminujú močom a slinami priamo na stromoch.
  • Konzumáciou takéhoto ovocia alebo nedostatočne tepelne upravených produktov.
  • Ochorenie sa prenáša aj z človeka na človeka, a síce prostredníctvom telových sekrétov, najmä slín a moču. K menším epidémiám dochádza v rodinách chorých aj v zdravotníckych zariadeniach, kde sú ošetrovaní.
  • Vírus Nipah je veľmi nákazlivým pre ošípané. Nevyvoláva u nich žiadnu encefalitídu, ale iba ochorenie dýchacieho systému s kašľom. Takto sa vírus šíri kvapôčkami do okolia a môže byť zdrojom nákazy predovšetkým pre ošetrovateľa a chovateľov ošípaných.

Komplikácie

Vírusom môžu byť ťažko poškodené aj orgány, a či zasiahne mozog, môže dôjsť dokonca k zmene osobnosti. Smrť môže nastať aj mesiace a roky po tejto prekonanej chorobe.

Výskyt

Prvýkrát bol vírus Nipah zaznamenaný v Malajzii roku 1998. Choroba sa vyskytla aj v Indii a najmä v Bangladéši. Len za prvú polovicu januára 2014 tu bolo hlásených 10 úmrtí. Netopiere rodu Pteropus sa ale vyskytujú aj ďalších krajinách juhovýchodnej Ázie a východnej Afriky.

Liečba a prevencia

Cielená liečba zatiaľ neexistuje, hoci niektoré laboratórne pokusy preukazujú možný pozitívny vplyv niektorých antivirotík. Základom liečby je intenzívna starostlivosť o zachovanie životných funkcií pacienta. Doteraz nie je ani prevencia očkovaním alebo užívaním určitých liečiv. Ako prevenciu sa cestovateľom do rizikových oblastí odporúča vyhýbať sa neomytému, neoloupanému a tiež poškodenému ovocí. Je tiež vhodné vyhýbať sa farmám s ošípanými a ľuďom, u ktorých existuje podozrenie, že sú nakazení.

 


 

comments powered by Disqus