Flutter predsiení

Flutter je označením pre najčastejšiu poruchu srdcového rytmu. Vzniká na základe abnormálneho šírenia srdcového vzruchu cez srdcové predsiene. Táto porucha nie je väčšinou sama o sebe nebezpečná, ale niekedy môže spôsobiť vážne komplikácie.

Pri tejto poruche nastávajú rýchle sťahy srdcových predsiení, ktoré sú obvykle spojené s rýchlou frekvenciou srdcových komôr, čo sa potom prejaví rýchlym pulzom srdca, tzv. tachykardiou alebo inými chorobami srdca, ako je napr. ischemická srdcová choroba, kardiomyopatia alebo tyreotoxikóza. Je to vlastne pomerne nestabilný rytmus, ktorý spravidla prechádza do fibrilácie predsiení, a môže mať aj chronický priebeh trvajúci mesiace až roky.

Príčiny vzniku

Jednou z príčin vzniku flutteru môžu byť rôzne organické ochorenia srdca (ischemická choroba srdca, ochorenia chlopní, kardiomyopatia atď.). Môže však vzniknúť aj kvôli poruche vedenia elektrických vzruchov v srdcových sieňach. Na vzniku arytmií srdca sa môže podieľať aj neliečený vysoký krvný tlak, užívanie nikotínu, kofeínu, alkoholu, drog, niektorých druhov liekov a stres. Medzi ďalšie rizikové faktory patria genetická záťaž, vek, obezita a poruchy koncentrácie minerálov a iónov v krvi.

Delenie flutteru

- Typ I (typický flutter) - jeho základom je re-entry okruh (návrat elektrického vzruchu do určitého miesta v srdcovom svale). Tento okruh je umiestnený v pravej srdcovej predsieni okolo prstenca, na ktorý sa upína trojcípa chlopňa. Významnú časť okruhu tvorí svalovina medzi týmto prstencom a vyústením dolnej dutej žily. Tento typ flutteru je možné liečebne prerušiť a vo väčšine prípadov tým zabrániť opakovaniu arytmie. Jeho frekvencia je pomalšia a robí niečo medzi 240 až 340 za minútu.

- Typ II (atypický flutter) – objavuje sa menej často a jeho pôvodom sú iné časti ľavej či pravej srdcovej predsiene. Väčšinou sa vyskytuje u pacientov po kardiochirurgických výkonoch a okruh prebieha okolo jazvy po chirurgickom reze. Jeho frekvencia je vyššia – asi 340 a 440 za minútu.

Prejavy a komplikácie

Pokiaľ sa jedná o prejavy flutteru, potom záleží na situácii. Flutter predsiení sa pomerne často nijako neprejavuje, ale pretože je frekvencia srdcových komôr dosť vysoká, môže sa prejaviť nepríjemným búšením srdca. Pacient ho však nemusí vôbec vnímať, najmä ak užíva lieky spomaľujúce prevod AV uzlom.

U dlhotrvajúceho flutteru môže dôjsť k vyčerpaniu srdca a k vyvolaniu príznakov srdcového zlyhania, ktoré sa prejavujú bolesťami na hrudi, dýchavičnosťou, nevýkonnosťou a pri dlhotrvajúcom priebehu aj opuchy nôh.

V zle fungujúcich sieňach srdca sa môžu vyvinúť krvné zrazeniny, a ak sa dostanú tepnami zo srdca do mozgu, potom môžu byť príčinou ischemickej mozgovej príhody.

Vyšetrenia

Na rozoznanie arytmie je základom EKG krivka, pre ktorú je typické nahradenie P-vĺn (zodpovedajúcich úplne normálnej aktivite predsiení), rýchlymi flutterovými vlnkami, ktoré vyzerajú ako zuby píly.

Súčasťou vyšetrenia je aj ultrazvuk srdca. Ten dokáže posúdiť zmeny srdcových štruktúr, ako sú napr. rozšírenie predsiení, chlopenné vady alebo funkčné poruchy srdcových komôr. O niečo presnejšie zhodnotenie vrátane výskytu krvných zrazenín v predsienach umožňuje pažeráková echokardiografia, pri ktorej je ultrazvuková sonda zavádzaná do pažeráka a nachádza sa veľmi blízko srdcových predsiení.

Liečba

Prístup k pacientovi s flutterom predsiení sa veľmi nelíši od fibrilácie predsiení. Rýchly rytmus sa musí spomaliť napr. pomocou beta-blokátorov a pacientovi sa musí podávať lieky na riedenie krvi, ktoré sú súčasne prevenciou mozgovej mŕtvice. U pacienta sa tiež dá skúsiť zmeniť flutter predsiení na normálny rytmus užívaním špeciálnych liekov – antiarytmík alebo použitím elektrickej kardioverzie.

Zložitejšou a invazívnejšou liečebnou metódou je tzv. diagnostická elektrofyziológia, po ktorej nasleduje katetrizačná ablácia, ktorá je vykonávaná na špecializovaných kardiologických pracoviskách. V podstate sa jedná o spálenie miest v srdci, kde chybné vzruchy vznikajú a kadiaľ sa šíria. Prístroj je do srdca zavádzaný endovaskulárne, tj srdcovými cievami z iného miesta v tele.

Prevencia

Významnou súčasťou liečby je aj prevencia embolických komplikácií za pomoci antikoagulácií alebo antiagregancií. Pre ich užívanie platia podobné pravidlá ako pri fibrilácii predsiení.

 

 


 

comments powered by Disqus