Hepatopatia

Pojem hepatopatia sa užíval skôr, v prípade kedy pečeňové testy ukazovali odchýlky od normálu, ale v vtedajšej dobe ešte nebolo možné určité ochorenie rozpoznať. Dnes sa termín viacmenej už neužíva, pretože disponujeme prostriedkami, ktoré dokážu presne identifikovať konkrétne diagnózu. Hepatopatii preto súhrnne označujeme skupinu nenádorových ochorení pečene.

Pečeň postihnutie nadužívaním alkoholu

Týka sa časti tela

Diagnóza

Medzi najčastejšie nenádorové ochorenie pečene patria :

Cirhóza pečene

Chronická choroba pečene, pri ktorej dochádza k uzlovité prestavbe pečeňovej architektoniky. Spôsobená je v najväčšej miere nadužívaním alkoholu. Ako záverečné štádium choroby sa objavuje aj u chronickej hepatitídy B a C. Postupne spôsobuje krvácanie z pažerákových varixov, zlyhanie obličiek, zlyhanie pečene až smrť.

Viac informácií o cirhóze pečene.

Hepatitída pečene

Zápal pečene infekčného pôvodu.

  • Hepatitída A : Akútny zápal. Takzvaná choroba špinavých rúk, ktorá sa prenáša zlou hygienou. Pri riadnej liečbe je prognóza tohto typu hepatitídy dobrá. V horšom prípade hrozí nekrózy až zlyhanie pečene.
  • Hepatitída B : Prebieha buď v akútnej alebo chronickej forme. Prenos prebieha krvnou cestou (najčastejšie pri transfúziách alebo použitím cudzí injekčnej striekačky), ale aj slinami a pohlavným stykom. Chrániť sa proti nej dá očkovaním.
  • Hepatitída C : Vo väčšine prípadov sa prejavuje ako chronické ochorenie s rizikom prepuknutiu cirhózy. Cesty prenosu sú podobné ako pri predošlej hepatitídy. Rovnako ako u nej sa už ale nedá proti chorobe očkovať.

Steatóza pečene

Metabolická porucha, pri ktorej dochádza ku stukovatenie pečene. Spôsobená býva nadmerným požívaním alkoholu, obezitou, vysokou hladinou cholesterolu, alebo napríklad cukrovkou. Neliečená steatóza môže opäť viesť k cirhóze pečene až smrti.

Wilsonova choroba

Autozomálne (dedičné) metabolické ochorenie, pri ktorom sa v organizme hromadí meď. Okrem pečene choroba napáda mozog a oči. Jej symptómy môžu byť zameniteľné s príznakmi hepatitídy. Komplikáciou býva akútna nekróza spôsobujúce smrť.

Autor: Simona Knotková
 


 

comments powered by Disqus