Preležaniny

Najväčším strašiakom dlhodobého pobytu v nemocnici, keď sa nemôžete hýbať a ste odkázaní na sesterskú pomoc, sú samozrejme preležaniny, čiže dekubity. Jedná sa o škaredé hnisajúce rany, ktoré sa zle hoja a spôsobujú pacientovi značné nepríjemnosti. Vznikajú za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

Príčina tlakových - útlakových bolestí

Príznaky

opuchzačervenanie kože

Týka sa časti tela

Diagnóza

Príčiny vzniku preležanín

  • vlhkosť
  • trenie
  • tlak
  • Kosť je blízko povrchu

Tieto príčiny sú ešte doplnené váhou pacienta, nadmerným potením, cukrovkou, inkontinenciou, telesnou teplotou a stavom výživy.

V zásade je jedno, či je pacient obézny alebo trpí podváhou, preležanina sa môže objaviť u každého človeka, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky. Preležaniny sa objavujú veľmi rýchlo a medzi prvým príznakom a otvorenou ranou môže byť pokojne len pár hodín. Preto je veľmi dôležitá prevencia! Našťastie je výskyt dekubitov momentálne oveľa nižšie ako tomu bolo predtým, hlavne vďaka prevencii a poskytovaním antidekubitárních pomôcok.

Fáze

Štádia poškodenia pri nadmernom či dlhodobom tlaku (vznik preležanín)

Preležanina má 5 základných fáz, ktoré sa môžu rôzne prelínať a dopĺňať.

  • Začervenanie miesta
  • Začervenanie sa zdurením a možnosťou povrchového poškodenia kože
  • Otvorená rana s postupom do okolia - zvredovatenie kože (vredy)
  • Vred je rozšírený do podkožia a do svalov (opuch, zdurenie, zápal)
  • Nekróza (odumretie tkaniva)

Liečba preležanín

Liečba je dlhá a ťažká, v prvom rade musí byť odstránené príčiny vzniku. Postihnutá časť nesmie byť vystavená tlaku a vlhku. Používajú sa antidekubitární pomôcky, sterilné vlhké krytie a masti do okolitej kože, ktorá ešte nebola napadnutá. Liečba sa skladá z niekoľkých fáz, ktoré sa dopĺňajú. Najskôr je potrebné zbaviť sa odumretého tkaniva a ranu úplne vyčistiť od hnisanie. Potom môže byť použitý liečebný proces vlhkým hojením, ktorý pomaly hojí okolia rany a rana sa zaťahuje.

Prevencia

Najdôležitejším v liečbe preležanín je samozrejme prevencia! Preto je dôležité, ak máte príbuzného alebo sami ležíte v nemocnici, pravidelne polohovať! Poloha by sa mala meniť každé 1 - 2 hodiny, vždy by sa mala dodržiavať zásada - pravý bok, chrbát, ľavý bok alebo opačne. Pokiaľ však otáčanie stav pacienta neumožňuje snažte sa zariadiť antidekubitární matrac a vankúše na podloženie.

Najrizikovejšie miesta pre vznik dekubitov

Poloha na chrbte - tylový kosť, 7 krčný stavec, lopatky, lakte, oblasť kríža, päty
Poloha na boku - kosť spánková, ramenný kĺb, bedro, koleno, celá noha (päta, priehlavok, palec)
Poloha na bruchu - lícna kosť, ucho, hrebeň bedrovej kosti, priehlavok a palec

Autor: Lucie Kliková DiS.

 


 

comments powered by Disqus