Cholesteatóm

Cholesteatóm (cholesteatoma) je názov pre ochorenie stredného ucha. Jedná sa o nepravý nádor vzniknutý z tukových buniek, mastných kyselín, cholesterolu a keratinizovaných epitélií.

Tým, že utláča susedné štruktúry, môže spôsobiť ich atrofiu a dokonca tiež nekrózu. Potom môže dôjsť k vážnemu narušeniu sluchu a vzniku ďalších ťažkostí. Nie je to nádorový proces, ale môže sa objaviť takmer v každom veku, a môže byť buď vrodený, alebo získaný. Na získanom typu cholesteatomu sa môžu podieľať opakované infekcie stredného ucha a okolnosti, za ktorých došlo k perforácii bubienka.

Príznaky

Na postihnutom uchu dochádza k zhoršovaniu sluchu a časom môže človek na toto ucho úplne ohluchnúť. Ďalším prejavom tohto postihnutia je výtok z ucha. Niekedy ucho bolí, je narušené ústrojenstvo pohybu a rovnováhy, môže sa objaviť motanie hlavy. Ak  sa cholesteatóm nelieči, potom môžu byť zničené prevodné kostičky v strednom uchu - kladivko, nákovka, strmienok. V tomto prípade je hluchota takmer nevratná.

Komplkácie

Veľmi vážnou komplikáciou sú infekcie stredného ucha, ktoré vzniknú v oblasti poškodenej rastom cholesteatómu. Tieto infekcie sa môžu ľahko rozšíriť do vnútorného ucha a odtiaľto následne na mozgové blany, kde je možný vznik meningitídy.

Diagnostika

Vyššie uvedené ťažkosti zvyčajne privedú človeka na vyšetrenie na ORL (ušné, nosné a krčné), kde môže byť cholesteatóm nájdený pri pohľade na ušný bubienok za pomoci otoskopu.

Diagnostika cholesteatómu spočíva vo vyšetrení na otomikroskopii a v použití zobrazovacích metód, ako je magnetická rezonancia a výpočtová tomografie.

Liečba

Základným úkonom liečby je odstránenie cholesteatómu chirurgickou cestou. Tieto zákroky sú najčastejšie vykonávané lekármi ORL. Operácia nebývajú zrovna ľahké, musí totiž byť odstránené celé tkanivo cholesteatómu a súčasne musí byť zachovaná čo najlepšia funkcie ucha. Ak sa nepodarí cholesteatóm celý kompletne odstrániť, potom môže začať rásť znova.

 


 

comments powered by Disqus