Donovanóza

Donovanóza je známa aj ako granuloma venereum alebo inguinální granulóm. Jedná sa o sexuálne prenosné ochorenie spôsobené baktériou Calymmatobacterium granulomatis, čo je gramnegatívna baktérie majúca tyčinkovitý tvar.

Príznaky

Vredy

Diagnóza

Výskyt

Toto ochorenie bolo prvýkrát popísané roku 1882. Ide o vzácnu pohlavnú chorobu postihujúcu najčastejšie kožu a podkožie genitálu a priľahlých oblastí. Donovanóza je v niektorých častiach sveta endemická a vyskytuje sa predovšetkým v subtrópoch a trópoch v Afrike, juhovýchodnej Ázii, Austrálii, Karibiku, Indii, Novej Guinei a ďalších väčšinou rozvojových krajinách.

Príznaky a priebeh

Inkubačná doba ochorenia sa pohybuje od 1 do 12 týždňov. Po uplynutí tejto doby sa na genitálu alebo v blízkosti ritného otvoru začne tvoriť jeden alebo viac nebolestivých, čírou tekutinou vyplnených pľuzgierikov, ktoré začnú postupne rásť, spájať sa, praskať a krvácať. Praskáním sa potom pľuzgiere menia na veľmi nákazlivé vredy a v konečnom štádiu choroby dochádza k deštrukcii vonkajších pohlavných orgánov, triesel
i análneho otvoru, a nákazlivé vredy potom po sebe zanechávajú väzivové jazvy.

Diagnostika

Diagnosticky musí byť donovanóza odlíšená od syfilidy, pri ktorej sa na genitálu taktiež vyvíjajú nebolestivé vredy. Pri donovanóze však väčšinou nedochádza k žiadnemu zdureniu lymfatických uzlín. Aby sa donovanóza preukázala, je nutný odber vzorky postihnutého tkaniva (biopsia), jeho zafarbenie Wrightovým farbivom a mikroskopické vyšetrenie. Vo vorku, ktorý je pozitívny, sa nachádzajú oválne tmavo fialové tyčinkovité útvary - tzv. Donovanova telieska, ktorými je diagnóza definitívne potvrdená.

Liečba

Donovanóza sa lieči podávaním antibiotík po dobu troch týždňov, pričom najúčinnejším je azitromycín. Ako alternatívu možno užívať doxycyclín, ciprofloxacín a i. V oblastiach, kde sa tieto liečivá ťažko zháňajú, sa môže ochorenie rozvinúť do takej formy, že bude musieť byť amputovaná postihnutá časť tela.

 


 

comments powered by Disqus