Trombóza

Pojem trombóza znamená zvýšené zrážanie krvi v cievach a srdci zároveň stav, keď sú v organizme prítomné tromby. Trombom označuje krvnú zrazeninu, ktorá je prichytená k cievnej stene, čím zužuje cievny priesvit, ale tiež poškodzuje cievu samotnú.

Cievne-tromby-trombóza

Vznik trombu, trombózy

Na vzniku trombózy sa podieľa viac faktorov, tri sú základné a nazývajú sa Virchowova trias

 1. Spomalenie krvného prúdu (u dlhodobo ležiacich pacientov, pri srdcovom zlyhávaní, u žilách ...)
 2. Poškodenie cievnej steny napr. Aterosklerózou, infekčným procesom
 3. Zmena zloženia krvi, zvýšená viskozita

Príčiny rozvoja trombózy

 • Vyšší vek
 • Hormonálna antikoncepcia či tehotenstvo
 • Bakteriálne produkty - toxíny
 • Nádorové bujnenie a látky ním produkované
 • Nedostatočná pohybová aktivita, imobilizácia
 • Zvýšená konzumácia alkoholu
 • Fajčenie
 • Diabetes
 • Vysoký krvný tlak
 • Obezita
 • Prítomnosť aneuryziem (vydutín) a varixov (rozšíreniny ciev) ai.

Trombotickými zmenami môžu byť postihnuté artérie aj žily. Miestom, kde najviac dochádza k vzniku trombov, sú hlboké žily dolných končatín a panvy. Postihnutá však môže byť akákoľvek žila. Choroba je známa názvom hlboká žilová trombóza, pokiaľ sa vyvinie zápal, hovoríme o flebotrombóze. Rizikom tohto stavu je odtrhnutie trombu, ktorý sa môže dostať do pľúcneho riečiska - embolizuje, a tým spôsobiť aj okamžitú smrť.

Príznaky žilovej trombózy

Pri trombóze hlbokých žíl je obmedzený odtok krvi k srdcu, krv sa hromadí v žilovom systéme. Plazma z žily sa pri stagnácii krvi uniká cez žilovú stenu do tkaniva a spôsobuje opuch. Tkanivo reaguje na prítomnosť tekutiny zápalovou reakciou, preto je koža nad postihnutým úsekom žily teplá, začervenaná a končatina bolí. Ak je postihnutý len malý úsek napr. Na lýtku a žila nie je uzavretá úplne, prejaví sa napríklad len pnutím v danej oblasti.Trombus však môže žilu uzavrieť. Potom príznaky zosilňujú, pokožka nad postihnutým miestom nadobúda modrofialové farby a je teplá.

Artérie

Arteriálna trombóza je vzácnejšie ako žilovej. Vzniká najčastejšie na podklade existujúcej aterosklerózy. U arteriálnej trombózy je hlavným problémom nedokrvenie orgánov za zúžením, uzáverom tepny. Tento stav sa končí až stavom, kedy dochádza k odumretí tkaniva, napr. Pri akútnom infarkte myokardu. Zúženie priesvitu tepny sa môže prejaviť ako ischemická choroba srdca či dolných končatín. Trombózou bývajú postihnuté aj obličkovej, mozgovej či vnútrobrušnej tepny i srdce samotnej.

Diagnostika a vyšetrenie

U žilových a arteriálnych trombóz na periférii je možné riadiť sa vyšetrením v ordinácii lekára. Končatina je typicky zmenená a korešponduje s odobratou anamnézou. Diagnózu však potvrdzuje až zobrazovacie vyšetrenia. Najvyužívanejšie je duplexná Dopplerov ultrazvuk, ktorý zachytí krvný prietok, jeho rýchlosť aj prítomnosť nástenných trombov. Niekedy je nemožné túto metódu využiť, napr. U obéznych pacientov, tu sa volí flebografia, kedy sa žilová prietok zobrazuje pomocou RTG po vpravenie kontrastnej látky, ktorá sa nedostane do miest za uzáverom. Podobne tak postupujeme v tepnovom systéme arteriografii. V prípade zvýšeného výskytu trombóz či u trombóz u mladších ľudí je vhodné vylúčiť geneticky podmienené stavy, ktoré vedú k vyššej koagulácii, napr. Leidenskú mutáciu.

Liečba

V akútnych stavoch, napr. Pľúcna embolizáciu, je dôležité podávať trombolytickej látky, tj. Trombus rozpúšťajúcich, ako sú streptokináza. Trombózou sú postihované aj povrchové žily dolných končatín, ak u nich dôjde k zápalu, jedná sa o tromboflebitídu. Veľmi závažnú je potom aj trombóza mozgových žíl. Ďalšie liečebnou metódou trombózy je podávanie heparínu, ktorý môže byť aj podať i ako prevencia rozvoja trombózy u pacientov dlhodobo pripútaných na lôžku. Heparín znižuje zrážanlivosť, rovnako tak Warfarín. V prípade prítomnosti trombu či emboli, ktorý nemožno "rozpustiť" či vyžaduje čo najrýchlejšie odstránenie je možné voliť chirurgické odstránenie - trombektomii či embolektómiu. Chirurgickým riešením môže byť aj premostenie postihnuté cievy tak, aby bol zachovaný prietok, tj., Prevedenie bypassu. V prípade trombóz povrchových žíl dolných končatín je vhodný pohyb, bandáže postihnutej časti a masti, ktoré urýchľujú hojenie.

Komplikácie

Komplikácií mnohých typov trombóz, napr. V hlbokom žilovom systéme dolných končatín, je embolizácia - odtrhnutie trombu, ktorá môže byť smrteľná či odumretie tkaniva pri tepnovej trombóze.

Prevencia

Prevenciou trombotických stavov môže byť úprava životosprávy. Zanechanie fajčenia, zvýšenie pohybovej aktivity, schudnutie ai.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus