Divertikulóza

Divertikulóza je častým zápalovým ochorením zažívacieho traktu, ktoré sa vyskytuje predovšetkým na hrubom čreve. Jedná sa o zápal, ktorý vzniká na základe tvorby vychlípenín na čreve, ktoré nazývame divertikuly.

Divertikulózu možno považovať za civilizačnú chorobu, ktorá je vo vyspelých štátoch častá. Divertikuly sa vyvíjajú predovšetkým u osôb nad 60. rokom života, avšak výnimkou nie sú ani mladší ľudia.

Vznik divertikulózy

Divertikulitída vzniká v prípade, keď sa nejaká z jednotlivých vychlípenín infikuje alebo zapáli. Akútna divertikulitída je jednou z náhlych príhod brušných a diagnostikuje sa napr. ultrazvukom.

Popis

V hrubom čreve, ale aj na inom mieste tráviacej trubice, sa tvoria drobná vyklenutia črevnej steny, ktorá vznikajú pomerne často asi u 30% ľudí nad šesťdesiat rokov. Sú to menšie i väčšie vačky o veľkosti niekoľkých milimetrov až do približne 4 cm.

Delenie divertiklov

Rozlišujeme dva druhy divertiklov podľa toho, čo tvorí ich stenu:

1) Pravé divertikuly - tieto druhy sú menej časté. Ich stena má rovnakú štruktúru ako stena hrubého čreva.

2) Nepravé divertikuly - sú častejšie a sú tvorené iba sliznicou čreva, ktorá sa pretiahla von skrz ostatné vrstvy črevnej steny, najčastejšie na mieste priechodu ciev.

Miesta, kadiaľ sa môžu tieto vačky pretiahnuť, vznikajú aj pri navýšeniu tlaku v tráviacej trubici (pri zápche), v dôsledku nedostatočného obsahu vlákniny v strave a zníženého obsahu väziva, a to predovšetkým s pribúdajúcim vekom. Tieto vychlípeniny sa najčastejšie objavujú v koncových úsekoch hrubého čreva, ktorými sú zostupný kolon a esovitá kľučka, ktoré bývajú namáhané najviac.

Rizikové faktory

Divertikulóza sa začala objavovať až v čase, keď sa ľudia naučili pracovať s polotovarmi a ovocie a zelenina začali na jedálničku chýbať. Rizikovými faktormi sú teda zlé stravovacie návyky, ale ak sa vám podarí na svojej potrave zapracovať, zvýšite príjem ovocia a zeleniny, vlákniny a rýb, tak sa vám to iste vráti nielen v súvislosti so črevným ochorením.

Medzi ďalšie rizikové faktory môžeme zaradiť určité genetické predispozície, ale aj problémy s vyprázdňovaním stolice.

Prejavy a príznaky divertikulózy

Divertikulóza sa väčšinou nijako neprejavuje a mnoho ľudí sa o nej nikdy nedozvie. Príznaky sa vyskytujú pri vzniku veľmi vážnych komplikácií.

1) Akútna divertikulóza

Má rýchly začiatok. Chorý trpí prudkými bolesťami v ľavom podbrušku, niekedy môže dôjsť ešte k vyprázdneniu stolice, ktorá však obsahuje krv. Nasledujúcimi príznaky sú potom poruchy odchodu plynov a vyprázdňovanie stolice.

2) Chronická divertikulóza

Typickým prejavom tohto typu divertikulózy sú trvale sa vracajúce bolesti v ľavom podbrušku. Je možné pozorovať poruchy vyprázdňovania - plynatosť (meteorizmus) a zápchu (obstipáciu), ktoré sú sprevádzané mierne zvýšenou teplotou.

Celý komplet príznakov sa veľmi podobá príznakom zápalu slepého čreva, avšak na ľavej strane brucha (slepé črevo sa nachádza vpravo).

Z toho vyplýva, že príznaky divertikulózy nie sú špecifické, môžu naznačovať aj iné ochorenie, ktoré lekári radia medzi náhle príhody brušné, a preto je nutné, dostaviť sa k lekárovi čo najskôr.

Liečba divertikulózy

Ako u všetkých ochorení závisí liečba od stupňa poškodenia orgánu - v tomto prípade čreva. Môže byť buď konzervatívná alebo chirurgická.

V počiatočnom štádiu choroby, aj keby išlo o obyčajné podozrenie, je treba pokoj na lôžku, potrava sa nesmie prijímať ústami, dostatočný príjem tekutín, prikladanie studených obkladov na podbruško a užívania predpísaných antibiotík. Počas 24 až 48 hodín by ťažkosti mali ustúpiť.

Ak sa stav zhoršuje, môže to byť spôsobené prederavením steny čreva, šírením infekcie po čreve alebo na pobrušnici. V takom prípade je nevyhnutné poškodenú či neprechodnou časť čreva chirurgicky odstrániť. Aj v tomto prípade existuje viac možností ako situáciu riešiť.

Ak nejde o veľké poškodenie, je možné vykonať tzv. jednodobou operáciu, kedy chirurg poškodenú časť odstráni a zostávajúce dva konce k sebe znovu pripojí. Tak vznikne priame spojenie - anastomóza.

Ak je črevo a jeho okolie v horšom stave, poškodenú časť chirurg znovu odstráni, avšak konce k sebe už neprišije. Prvý koniec, ktorý je bližšie tenkému črevu, vyvedie brušnou stenou na povrch a vytvorí tak dočasné vývody čreva (stómie). Druhý koniec, ktorý je bližšie riti, len zakončí. Po zahojení nasleduje ďalšia operácia, počas ktorej chirurg oba konce čriev opäť spojí a tým obnoví prirodzené uloženie črevnej trubice.

Prevencia divertikulózy

Veľmi dôležitým preventívnym opatrením je dodržiavanie pitného režimu a úprava stravovacích návykov a jedálnička.

Jedná sa predovšetkým o dostatok tekutín, pretože tie napomáhajú drviť stolicu. Denne by sme mali vypiť aspoň dva litre tekutín (okrem kávy a čaju), aby sme dosiahli stolice o správnej konzistencii a pravidelného vyprázdňovania.

Významný je tiež pravidelný príjem potravy a dostatočný príjem vlákniny a vhodné je primerane jesť celozrnné výrobky a ovocie.

Ak ešte žiadne ťažkosti nemáme, ešte neznamená, že by sme svoje stravovacie návyky nemali upravovať. Varovaním nám môže byť tá skutočnosť, že v našej populácii výskyt divertikulitídy vzrastá, kým v Ázii a Afrike, kde má strava dostatok vlákniny, takmer neexistuje.

 

 

 


 

comments powered by Disqus