Akútny glaukómový záchvat

Glaukóm (latinsky glaucoma) alebo ľudovo zelený zákal, je označením pre konkrétny typ poškodenia zraku, a jeho podstatou je poškodenie očného nervu. Predpokladá sa, že vznik poškodenia je spôsobený vysokým vnútroočným tlakom, avšak to nemusí byť jedinou príčinou, pretože toto ochorenie sa vyskytlo aj u ľudí, u ktorých nebol vysoký vnútroočný tlak zistený.

Akútny glaukómový záchvat

Obsahom našich očí je vnútroočná tekutina. U zdravého človeka je tvorba a vstrebávanie tejto tekutiny v rovnovážnom stave. Tým sa vnútroočný tlak udržiava v normálnom rozmedzí. Pri záchvate glaukómu sa náhle upchajú odvodné cesty pre túto tekutinu, avšak tá sa aj naďalej tvorí, a preto sa začne v oku hromadiť, čo spôsobí rast vnútroočného tlaku. To potom vedie k poškodeniu zrakového nervu, ktorý sa prejaví práve poruchami videnia. Ak liečba nie je zahájená včas, môže byť postihnutý zrak už trvalý. Hodnota vnútroočného tlaku u zdravého oka sa pohybuje v rozmedzí 9 až 21 mm Hg.

Príznaky glaukómového záchvatu

Hlavným príznakom akútneho záchvatu glaukómu je celkom rýchlo vzniknutá bolesť a začervenanie postihnutého oka. Bolesť oka je veľmi silná a môže byť sprevádzaná bolesťou hlavy s nevoľnosťou. Postihnutý človek si mimo týchto príznakov sťažuje na rozmazané videnie, poprípade na pozorovanie zábleskov svetla a iných efektov. Príznaky záchvatu sa môžu vyskytnúť u človeka, ktorému už bol glaukóm diagnostikovaný, alebo sa môže jednať aj o prvé prejavy glaukómu.

Najviac zákerné na tejto chorobe je fakt, že spočiatku je zvyčajne úplne bezpríznaková. Odhaliť toto začínajúce ochorenie alebo významné rizikové faktory, ako je napr. zvýšený vnútroočný tlak, môže len dôkladné lekárske vyšetrenie. A práve riziko vznikajúceho glaukómu je jedným z najdôležitejších dôvodov pre preventívné pravidelné prehliadky u očného lekára. Až až keď sa glaukóm rozvinie, tak najskôr dochádza k takmer nepozorovateľným výpadkom zorného poľa, a neskôr už k rozmazanosti okrajov zorného poľa a k viditeľným poruchám periférneho videnia. Príznaky rozhodne nepodceňujte!

Rizikové faktory

Niektorí ľudia majú k vzniku záchvatu glaukómu väčšie sklony. Príčinou je truktúra ich očí, pretože odvodné cesty pre vnútroočnú tekutinu sa nachádzajú po obvode dúhovky. Ak je táto oblasť zúžená, tak ľahšie dôjde k jej zablokovaniu. Blokáda môže byť spôsobená hrubší šošovkou, ak je posunutá viac dopredu.

Diagnostika

Ak prudká bolesť oka neustáva, je to dôvod návštevy očného lekára. Glaukómový záchvat je považovaný za urgentný stav, ktorý bez správnej liečby môže viesť až k trvalej poruche zraku postihnutého oka. Očný lekár (oftalmológ) choré oko vyšetrí aj so zmeraním vnútroočného tlaku.

Liečba

V akútnej fáze zvyčajne dobre účinkujú očné kvapky, ktoré zrenicu zúži, a to potom uľahčí odtok vnútroočnej tekutiny z oka, čím sa zníži vnútroočný tlak. K zníženiu vnútroočného tlaku dochádza tiež po požití niektorých zlúčenín, ako je napr. glycerol či manitol. Doplňujúcou liečbou je potom predovšetkým liečba bolesti, kedy je po zlepšení stavu možné vyriešiť problém očným zákrokom. Jeho základom je zvyčajne tzv. Iridotómia, ktorá sa vykonáva pomocou laseru. Táto liečba spočíva v použití laserového lúča, ktorý v dúhovke vytvorí drobný otvor umožňujúci odtok vnútroočnej tekutiny.

Okamžitá liečba je zásadná

Ak máte niektorý z uvedených príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc a na nič nečakajte. Oko ničím nezakrývajte, lebo by ste vyvolali rozšírenie zrenice, čo by viedlo k zhoršeniu vášho stavu. Urgentná liečba záchvatu sa zameriava na zníženie vnútroočného tlaku, kedy sa používajú kvapky alebo injekcie obsahujúce látky, ktoré spôsobí zúženie zrenice. Po odznení akútnej fázy spočíva ďalšia liečba v prevencii rozvoja ďalšieho ataku. Prognóza záchvatu glaukómu je dobrá, ak sa s liečbou začne včas, kedy zrakový nerv ešte nebol nenávratne poškodený.

 


 

comments powered by Disqus