Wegenerova granulomatóza

Wegenerova granulomatóza patrí medzi autoimunitné ochorenia postihujúce cievy. Jedná sa o nekrotizujúcí vaskulitídu, tj. zápalové ochorenie cievy. Postihuje hlavne cievy nachádzajúce sa v dýchacích cestách a obličkách. Postihnuté však môžu byť aj ďalšie časti tela, napr. pokožka, oči, srdce, dokonca aj nervový systém.

Typickým nálezom je prítomnosť protilátok proti cytoplazme neutrofilov.

Najviac bývajú postihnutí ľudia medzi 40.-60. rokom. Výskyt sa medzi pohlaviami príliš nelíši.

Príčiny vzniku

Autoimunitný zápal, k prelomeniu prirodzenej imunity môže dôjsť z mnohých príčin, napr. infekcií. Potom dochádza k reakcii imunitného systému, ktorá je namierená proti vlastným štruktúram, ktoré predtým toleroval. V tomto prípade sa tvoria hlavne protilátky proti cytoplazme neutrofilov, čo sú bunky vrodené imunity. Tieto bunky potom vytvárajú v stenách ciev zápalové ložiská, vznikajú granulómy.

Príznaky

Príznaky sa odvíja od toho, ktoré cievy sú postihnuté.

Dýchacie cesty

 • Bolesti na hrudi
 • kašeľ
 • dýchavičnosť
 • vykašliavanie
 • Hemoptýza, vykašliavanie krvi
 • chronická nádcha
 • Chronický zápal prínosových dutín
 • Krvácanie z nosa
 • Častejšie infekcie dýchacích ciest

Obličky

 • Proteinúria, prítomnosť bielkovín moču
 • Hematúria, krv v moči
 • obličkovej zlyhávanie

Ďalší

 • bolesti svalov
 • nočné potenie
 • úbytok hmotnosti
 • únava

Diagnostika

Krvné vyšetrenie - prítomnosť autoprotilátok cANCA (proti neutrofilné cytoplazme, najčastejšie proti v nej uložené proteináze 3), zvýšená sedimentácia a CRP
Vyšetrenie moč - prítomnosť bielkovín a krvi
Rádiologické vyšetrenie, na RTG pľúc výskyt uzlov, podrobnejšie je potom CT pľúc, obličiek
Biopsia postihnutého tkaniva

Liečba

Pri liečbe autoimunitných zápalov ide hlavne o to tlmiť zápal, tj. imunitný systém. Podávajú sa teda imunosupresíva. Hlavnými lieky sú kortikoidy, cyklofosfamid, azatioprin. Často sa jednotlivé preparáty kombinujú. V súčasnej dobe sa využíva tiež biologickéá liečba. Podávajú sa monoklonálne protilátky blokujúce účinky prezápalového cytokínu TNF alfa alebo namierené proti B lymfocytom, ktoré sú zdrojom autoprotilátok.

 


 

comments powered by Disqus