Fibromyalgia

Aby sme mohli zjednodušene povedať, čo to vlastne Fibromyalgia je, musíme si to slovo rozdeliť na tri časti, ktoré nám krásne povedia o akú chorobu ide.

Tlakové - citlivé body u fibromyalgie

Názov choroby je odvodený z troch latinských slov:

  • Fibre - spojivové tkanivo
  • Myo - sval
  • Algos - bolesť

Teraz teda môžeme povedať, že ochorenie nazývané Fibromyalgia je chronická bolesť svalov a spojivových tkanív okolo. Svaly sú stuhnuté a reagujú na tlak. Príčina tohto ochorenia však nie je známa. Jedná sa o jednu formu mimokĺbového reumatizmu. Fibromyalgia je tiež jeden z príznakov zápalových systémových ochorení.

Príznaky fibromyalgia

V prvom rade sa jedná o bolesť svalov, ktoré nemajú zjavnú príčinu. Ďalej sa objavuje únava celého tela, slabosť, porucha spánku a tiež stuhnutosť kĺbov. Ďalej sa môže objaviť malátnosť, problémy s prehĺtaním a tiež problémy s vyprázdňovaním.

Všetky tieto symptómy sprevádza úzkosť, poruchy sústredenia, podráždenosť a v ťažších formách sa môžu objaviť depresie.

Samozrejme ako u všetkých chorôb aj tu platí, že jedinec nemusí byť postihnutý všetkými príznakmi, môžu sa objaviť a potom zmiznúť a rôzne sa striedať. Ženy sú postihnuté ďaleko viac než mužov, výskyt od 40 - 70 rokov veku. Percento zastúpenie tohto ochorenia je okolo 5% v populácii.

Liečba a prognóza

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto ochorenie nie je tak jednoduché ako sa zdá. Preto je včasná diagnostika a vyhľadanie odborného lekára na mieste. Ten postupuje podľa vašich príznakov a liečba je vedená na zmiernenie bolesti, zníženie depresívnych stavov a skvalitnenie života.

Bohužiaľ sa Fibromyalgia nedá úplne vyliečiť, pri včasnej diagnostike môže byť chorý v pohode opäť zaradený do kvalitného života.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus