Chondromalácia jabĺčka

Chondromalaácia jabĺčka sa tiež označuje ako chondromalácia pately alebo ako bežecké koleno. Ide o ochorenie, ktoré býva jednou z najčastejších príčin stálych bolestí kolenného kĺbu a pri ktorom je poškodzovaná chrupavka na povrchu jabĺčka.

Príznaky

bolesť kolena

Diagnóza

Ide o veľmi časté ochorenie hlavne u mladých športovcov, ale môže sa objaviť aj u starších osôb, ako príznak degeneratívnych zmien (predovšetkým artrózy). Z akého dôvodu chondromalácia pately vzniká, nie je zatiaľ úplne jasné. Možnými príčinami vzniku tohto ochorenia sú zranenia kĺbu medzi stehennej kosti a jabĺčkom alebo aj nie zrovna dobrá rotácie stehennej a holennej kosti. Bolesti kolena sa u tohto ochorenia vyskytujú nielen pri pohybových aktivitách (beh, chôdza, drep), ale tiež u dlhodobého sedu.

Príčiny vzniku

U zdravého kolená sa jabĺčko (patela) nachádza pred prednou plochou kolenného kĺbu. Pri ohýbaní kolena sa jabĺčko pohybuje hore po chrupavke na spodnom konci kosti stehennej. Na jabĺčko sa upínajú niektoré stehenné svaly a samotné jabĺčko je cez ďalší šľachy a väzy pripojené k holennej kosti. Pri poškodení akejkoľvek štruktúry, ktoré sa na kolennú kosť upína alebo sa nachádza v jej okolí, nastáva trenie zadnej plochy jabĺčka o stehennú kosť a tým tiež zhoršenie pohyblivosti pately. Toto trenie môže byť príčinou poškodenia jabĺčka, a to vedie práve k jej chondromalácii čiže bežeckému kolenu.

Ale ako je spomenuté vyššie, príčina vzniku chondromalácie jabĺčka nie je stále úplne jasná. Medzi hlavné príčiny možno zaradiť neideální polohu jabĺčka alebo poranenie kolenného kĺbu. Zlá poloha jabĺčka môže vzniknúť buď pri nerovnováhe svalových napätí, alebo tiež pri abnormálnej polohe kostí dolnej končatiny.

Rovnováha medzi napätím vonkajšie a vnútorné hlavy svalu je veľmi dôležitá pre správnu pozíciu kolenného kĺbu. Ak je vnútorná hlava oslabená, tak je jabĺčko ťahané na vonkajšiu stranu kolena, kde sa dostáva do kontaktu s výbežkom kosti stehennej, čo môže spôsobiť rozvoj degeneratívnych zmien.

Rizikové faktory vzniku chondromalácie

Riziko vzniku chondromalácie jabĺčka zvyšujú predovšetkým nasledujúce rizikové faktory:

1) Vek

Vyššie riziko vzniku tohto ochorenia majú predovšetkým dospievajúci a mladí dospelí, a to predovšetkým počas tzv. rastového špurtu (rýchleho rastu počas krátkej doby). V tomto období sa rýchlo vyvíjajú a rastú kosti a svaly, čo môže mať za následok krátkodobú nestabilitu svalov a s tým spojené preťažovanie jabĺčka a vývoj chondromalácie.

2) Pohlavie

Vyššie riziko vzniku chondropatie jabĺčka je u žien, pretože majú menej svalovej hmoty ako muži a ľahšie tak u nich dôjde k vzniku svalovej nerovnováhy, a to vedie k nestabilite kolena a k väčšiemu zaťaženiu jabĺčka.

3) Predchádzajúce poranenia

Skoršie poranenia jabĺčka, ako sú luxácia, pomliaždeniny alebo fraktúry, tiež zvyšujú riziko vzniku chondromalácie jabĺčka.

4) Nadmerná fyzická aktivita

Tiež nadmerná námaha a cvičenie sú rizikovými faktormi pre vznik chondromalácie. Riziko vzniku nemocnění štruktúr, ktoré sú kolenným kĺbom tvorené, zvyšuje aj prílišné až nezdravé holdovanie športu, a to takého, pri ktorom sú kolená nadmerne zaťažovaná. Jedná sa predovšetkým o volejbal, beh, skoky a pod.

5) Zápal kĺbov

Bežecké koleno môže byť aj prejavom artritídy, čo je zápalové kĺbové ochorenie. Takto postihnuté tkanivo spôsobuje narušenie správnej funkcie jabĺčka, tá je preťažovaná, a to môže tiež viesť k chondromalácii.

Príznaky chondromalácie

Najčastejšími príznakmi sú:

 • bolesť na prednej strane kolena,
 • bolesť pri dlhodobom sedu,
 • podlomenie kolena pri chôdzi následkom bolesti a oslabenie štvorhlavého stehenného svalu.

Diagnostika

Diagnostika chondromalácie býva často veľmi obtiažna. Vo väčšine prípadov sú pacientmi aktívni, mladí ľudia vo veku 15-35 rokov. Títo ľudia nemávajú závažnejšie príznaky, ale postupom času sa ťažkosti začnú stupňovať a pacienti musia obmedziť svoje pohybové aktivity.

Pre stanovenie závažnosti tohto ochorenia sa robí vyšetrenie modernými zobrazovacími metódami, ktorými sú:

 • RTG kolenného kĺbu - z röntgenového snímku je možné zistiť známky traumatického poranenia (abrupcia, fraktúry atď.), degeneratívneho ochorení (artrózy) a tvar a polohu jabĺčka.
 • magnetická rezonancia - toto vyšetrenie sa radí medzi najčastejšie vykonávané vyšetrenie kolenného kĺbu. Jeho cieľom je zistenie stavu a opotrebovania väzov, chrupaviek a iných štruktúr kolenného kĺbu a jeho okolia.
 • artroskopické vyšetrenie - ide o najmenej invazívny výkon, pri ktorom lekár vsunie dovnútra kolenného kĺbu endoskop a tenkú trubičku s kamerou, vďaka ktorej si potom môže prezrieť kolenný kĺb a jabĺčko zvnútra a vidieť rozsah postihnutia.

Liečba

Dvoma dôležitými zložkami liečebného programu sú rehabilitačné cvičenia a edukácia o problematike ochorenia. Vďaka edukácii môže pacient pochopiť, na akom základe chondromalácia jabĺčka vznikla a aký by mal byť rekondičné postup.

Dôležitým prvkom liečby je kompletné vyšetrenie pohybového aparátu, podľa ktorého sa stanovia osobitné dysbalancie svalov, ktoré môžu chondromalácii jabĺčka spôsobovať.

Na podklade zistených informácií sa zostaví individuálny terapeutický plán, ktorého cieľom je úprava nastavenia kolenného kĺbu. Terapia môže zahŕňať:

 • posilnenie vnútornej hlavy štvorhlavého stehenného svalu a zredukovanie napätia vonkajšej hlavy
 • posilnenie stabilizátorov bedrového kĺbu
 • upravenie nastavení členkového kĺbu a nohy
 • opatrenie stielok do topánok, kvôli úprave nastavenia nôh
 • použitie tejpu (McConnell taping)

Pre zmiernenie napätia zvolených svalových skupín možno použiť techniku ​​postizometrické relaxácie, cvičenie s masážnymi pomôckami alebo strečingu.

V ďalšej fáze sa zameriavame na skvalitnenie stability kolenného kĺbu a jeho zaradenie do pohybových aktivít. V tejto fáze sú vhodné cvičenie na balančných pomôckach a nestabilných plochách.

Pohybová terapia - v niektorých prípadoch je vhodné doplniť do pohybovej terapie užívania protizápalových nesteroidných liekov na zmiernenie bolesti kolenného kĺbu.

Pokiaľ nie je táto konzervatívna terapia účinná, pristupuje sa k niektorým z mnohých operačných zákrokov podľa miery poškodenia jabĺčka.

 


 

comments powered by Disqus