Obrna lícneho nervu

Obrna lícneho (VII hlavového, n facialis) nervu je sprevádzaná poklesom kútika úst a neschopnosti zavrieť oko, alebo iba poklesom kútika a znížením hybnosti dolnej časti tváre.

Poklesli kútik ust

U obrna lícneho nervu rozoznávame dva typy :

Centrálne obrna lícneho nervu - poškodenie je už v mozgovej kôre alebo na nervovej dráhe pred samotným jadrom lícneho nervu. Výsledkom je výpadok schopnosti pohybovať protiľahlú polovicou úst. Kútik padá dolu. Z nedovretých úst môžu vytekať sliny a je nerušené schopnosť artikulovať.

Periférne obrna - v prípade tejto obrny faciálneho nervu je tento narušený v jadre alebo dráhe za jadrom. Dochádza k úplnému výpadku funkcie nervu na rovnakej strane tváre, čím úplne vymiznú mimika, poklesne kútik a objaví sa aj neschopnosť dovrieť oko (lagoftalmus).

Väčšina periférnych obrnou spadá pod jednotku nazývanú Bellova obrna. Príčinou vzniku je opuch lícneho nervu v kostenom kanáliku, ktorým prechádza. Keď stúpne tlak v kanáliku, dôjde k nedokrvenie nervu, môže dôjsť až k jeho odumretiu.

Príčiny vzniku obrny lícneho nervu

  • Mozgová príhoda (iktus) - v prípade mozgovej mŕtvice dochádza k centrálnemu typu obrny siedmeho hlavového nervu so všetkými jeho príznaky. Ďalej sa môžu v rámci mŕtvica objaviť aj poruchy reči, vedomia, prehĺtanie atď, to podľa rozsahu poškodenia mozgového tkaniva.
  • Poranenie - k poraneniu nervu môže dôjsť v celej dĺžke jeho priebehu, vzniká tak obrna periférneho typu. K tomuto môže dôjsť aj pri chirurgických zákrokoch.
  • Choroby - niektoré choroby môžu byť sprevádzané rozvojom obrny lícneho nervu, napr pri roztrúsenej skleróze, metabolických poruchách, myopatia.
  • Nádorové ochorenia - či už sa jedná o malígne (zhubné), alebo benígne (nezhubné) bujnenia, môže nádor utláčať siedmy hlavový nerv či jeho dráhu. Podľa toho, kde k tomu dochádza, môžu sa vyskytnúť oba typy obrny, periférne alebo centrálne.
  • Infekcie - obrnu lícneho nervu môže spôsobiť infekcie herpetickými vírusmi, ktoré sú pôvodcami oparov. Obrna prichádza náhle. Obrna môže sprevádzať aj infekcia stredného ucha. V oboch prípadoch sa jedná o periférne typ obrny. Za obrnou však môže byť aj borelióza.
  • Chladné prostredie - v prípade prechladnutia lícneho nervu môže dôjsť k narušeniu jeho funkcie, vzniká periférna typ obrny.

Vyšetrenie

Choroba patrí do kompetencie neurológa, ktorý vykoná základné vyšetrenie, odoberie anamnézu, pacienta fyzikálno vyšetrí. Ďalšími vyšetrovacími metódami sú laboratórne vyšetrenia krvi, zobrazovacie metódy - CT a magnetická rezonancia. V neposlednom rade sa používa elektromyografické vyšetrenia, kedy sú snímané elektrické potenciály nervov a svalov. Ďalej sa vykonáva ORL vyšetrenie, je možné doplniť vyšetrenie aj lumbálnej punkciou.

Liečba

Liečba obrna lícneho nervu nemusí priniesť želaný výsledok. V prípade centrálnych obrny nemožno nasadiť žiadnu ďalšiu cielenú liečebnú metódu, iba čakať, či sa upraví sama. Podávajú sa kortikoidy, a to až niekoľko týždňov v udržiavacích dávkach, aj keď sa názory lekárov na ich podávanie líši, používa sa aj vitaminoterapie - vitamín B, v prípade infekčného pôvodu potom antivirotiká, ak na nerv tlačí nádor, je nutné ho odstrániť. Je nutné chrániť oko pred vyschnutím, inak by mohlo dôjsť k strate zraku. Cez deň sa podávajú kvapky, na noc masť a oko sa zakrýva.

Dôležitá je orofaciálnej rehabilitácia, elektrostimulácia, termické procedúry, uvoľňovacie masáže, popr. akupunktúra.

V rámci cvičenia sa vykonáva cviky ako dvíhanie obočia, krčenie čela, stlačenie alebo cenení zubov, vypúšťanie vzduchu cez zomknuté pery ai

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus