Patauov syndróm

Veľmi závažná vývojová chyba, ktorá má za následok ťažké mentálne retardácie a vo väčšine prípadov smrť narodeného dieťaťa do niekoľkých málo dní či týždňov. Ide o genetické ochorenie, ktorému sa nedá nijako zabrániť a príčina je stále neznáma.

Patauov syndróm

Lekári vedia, že dieťa majúce Patauov syndróm má 47 chromozómov, fyziologické je 46 v 23 pároch, Postihnutie je na 13. chromozóme, kedy miesto obvyklého pára sú chromozómy tri. Táto anomália má za následok mnoho typických znakov, ktoré si v tomto článku popíšeme.

Vďaka modernej technike je možné zistiť tento syndróm ešte v prenatálnom období a navrhnúť matke umelé prerušenie tehotenstva. Pretože je táto vada nezlučiteľná so životom a lekári nevedia stabilizovať narodené dieťa, je metóda interrupcia doporučovaná.

Príznaky Patauova syndrómu

 • mentálna retardácia
 • poruchy rastu
 • deformácie hlavy a tváre
 • malá hlava (mikrocefália)
 • malé oči, deformity oka, chýbanie jedného alebo oboch očí, kyklopie
 • malá dolná čeľusť
 • rázštepy podnebia a pery
 • výrazné čelo
 • poruchy videnia a sluchu
 • deformity nosa, nemožnosť samostatného dýchania
 • mnohopočetné vady orgánov - srdce, obličky, pečeň, CNS, pohlavné orgány
 • prítomnosť viac prstov (polydaktýlia)

Liečba

Liečba je možná len u niektorých vyššie zmienených vád. Nevedie však k vyliečeniu, ale len k zlepšeniu života. Lekári sa môžu pokúsiť o operácii vývojových vád orgánov a hlavy, ale bohužiaľ aj tak dieťa nemá kvalitný život a veľmi často umiera do niekoľkých hodín až dní od narodenia.

Prevencia

Jedinou účinnou prevenciou sú pravidelné gynekologické prehliadky v tehotenstve a pri zistení tejto vady interrupcia.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus