Inkontinencia moču

Jedná sa patologický stav súvisiaci s nesprávnou funkciou močových ciest. Močový mechúr má dve základné funkcie. Po prvé slúži na zadržiavanie moču a za druhé k jej vyprázdňovanie. Pokiaľ dôjde k poruche niektorej z jeho funkcií, dochádza k stavu, nazývajúci sa močová inkontinencia. Tento stav nie je zámerne nazývaný ako choroba, pretože inkontinencia je len príznak. Až podľa príčiny rozlišujeme konkrétny druh inkontinencie.

Inkontinencia samovoľnom-unik moci

Príznaky

neschopnosť udržať močpomočovanie

Týka sa časti tela

Diagnóza

Močová inkontinencia je laicky nazývaná ako pomočovanie a jedná sa teda o stav, kedy pacienta / ku trápia samovoľný únik moču.

Príčiny vzniku

Močenie (mikcia) je nepodmienečný reflex, ktorý je umožnený vďaka mieche, konkrétne v oblasti pri krížovej kosti a ďalej je formovaný veľkým mozgom. Tento proces je teda súbor zložitých mechanizmov a dejov a teda aj vznik inkontinencie má veľa zložitých príčin. Tie, ktoré sú spojené priamo s nervovým systémom, sú napr. Rôzne závažné úrazy a poranenia miechy a mozgu, degeneratívne zmeny v mozgu a iné. Vyskytujú sa však aj príčiny nepriamo spojené s nervovým systémom a medzi tie môže patriť: infekt močových ciest, prolaps ( pokles) panvového dna (napr. po ťažkom pôrode), u mužov zväčšenie prostaty, poruchy metabolizmu atď.

Rizikové faktory

 • ženské pohlavie (ženy trpia inkontinenciou 2x častejšie ako muži)
 • vek
 • nadváha až obezita
 • klimaktérium (menopauza) u žien
 • početné operácie
 • vrodené vývojové chyby močových ciest
 • iné ochorenia (roztrúsená skleróza, diabetes mellitus, duševné a chorobné stavy)

Príznaky inkontinencie

U inkontinencia prevláda jediný zásadný príznak a to nekontrolovateľný náhly únik moču. Ďalší príznak, ktorý sa môže objaviť je časté močenie čiže polakizúria.

Diagnostika

 • Anamnéza: je veľmi dôležitá, odoberá sa anamnéza rodinná, osobné, u žien gynekologicko-pôrodnícka, farmakologická, sociálne a pracovné. Tieto údaje môžu lekári veľa napovedať a odhaliť príčinu inkontinencie. Anamnéza zahŕňa tiež špeciálne dotazníky (pr. Gaudenzův), vďaka ktorým je možné lepšie zhodnotiť problém.
 • Vyšetrenie moču: pomocou podrobného rozboru moču sa vylučuje alebo potvrdzuje infekcie močových ciest.
 • Gynekologické vyšetrenie: vykonáva sa bežné gynekologické vyšetrenie v zrkadlách.
 • Ultrazvuk: zobrazujú sa obličky, močovody a močový mechúr
 • Urodynamické vyšetrenie: je zložené z niekoľkých testov, ktoré sa vykonávajú na špecializovaných pracoviskách. Vďaka testom sa hodnotí priebeh močenie a tlakové parametre počas plnenia močového mechúra.

Jednotlivé druhy inkontinencie

 1. Urgentná inkontinencia - tento typ inkontinencie je dnes nazývaný ako hyperaktívny močový mechúr. Jedná sa teda o neznesiteľné nutkanie na močenie spojené s únikom moču. Príčina najčastejšie tkvie v častých neliečených močových infekciách.
 2. Stresová inkontinencia - jedná sa o nechcený únik moču spôsobený náhlym zvýšením tlaku brušného lisu (najčastejšie pri kýchnutí, kašli, smiechu, zdvihnutie bremena, poskoku i.). Tento tlak sa prenáša na močový mechúr a ten prekonáva odpor močovej trubice. Niektoré ženy dokážu prúd moču zastaviť, ak stiahnu svaly panvového dna. Príčinou tejto inkontinencia je znížená uzáverové schopnosť močovej trubice.
 3. Zmiešaná inkontinencia - tento typ je kombinácia urgentná aj stresovej inkontinencie
 4. Reflexná inkontinencia - príčina je viazaná s neurogénnom problémom (vychádzajúci z poruchy nervovej sústavy). Vyskytuje sa najčastejšie u pacientov so zlomeninami stavcov au zápalových alebo degeneratívnych ochorení mozgu či miechy. Pacient stráca reguláciu nad močovým mechúrom.
 5. Paradoxné inkontinencia - nastáva pri preplnení močového mechúra močom. Moč v mechúre hromadí a přetékává. U tohto druhu inkontinencie je často zúžená močová trubica pre mechanické alebo funkčné obštrukcie (zväčšenia prostaty, nádor). Tento druh inkontinencie sa častejšie vyskytuje u mužov.

Liečba

Každý jednotlivý druh inkontinencie by mal mať svoju špecifickú a individuálne liečbu. Najčastejším druhom je inkontinencia urgentná. Jej liečba je spočiatku prevažne medikamenty, postupom času sa môže zvoliť tzv. Reedukácie (zmenenie návykov pacienta). Princípom je naučiť pacienta potlačiť únik moču svojou vôľou. Pacient si vedie svoj mikčné denník, kde zapisuje intervaly medzi močením a či bolo močenie potlačené alebo nie. Liečenie pomocou reedukce je v niektorých prípadoch veľmi efektívne a pre pacienta nezaťažujúce.

Ďalším z možností liečby (ako u inkontinencia urgentná, tak i ostatných) je rehabilitácia a gymnastika panvového dna. Ide o metódu veľmi jednoduchú, ale záleží len na pacientke, či bude rehabilitačný plán dodržiavať. Táto metóda je účinná len u ochabnutého svalstva panvového dna, ak je príčina inkontinencia iná, metóda nemusí mať žiadny efekt.

Medzi ďalšie liečbu patrí substitúcia hormóny. Tie sa najčastejšie aplikujú vo forme pošvových čapíkov, teblet alebo krémov.

Ďalšou voľbou môže byť operatívne liečba. Najčastejšie sa využíva tzv. TVT a TOT páska, ktorá je oporou pre močovú trubicu. Takáto liečba lieči inkontinencii navždy. Skôr si operáciu platila žena sama, teraz je už plne hradená poisťovňou.

Prevencia

K najúčinnejším možnostiam prevencie patrí vyhnutie sa ovplyvniteľným rizikovým faktorom. Do istej miery je možné tiež inkontinenciu ovplyvniť posilňovaním a cvičením panvového dna, ale ani tak nemožno vznik inkontinencie vylúčiť.

Autor: Lucie Kľuková DiS.

 


 

comments powered by Disqus