Mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda, čiže CMP je definované podľa WHO ako aktuálna neurologická dysfunkcia vaskulárneho prívodu sa subjektívnymi a objektívnymi príznakmi, ktoré zodpovedajú postihnuté časti mozgu. Zjednodušene možno povedať, že pokiaľ nie je určitá časť mozgu zásobená krvou, vzniká mozgová príhoda a tým môžeme rozlišovať rôzne príznaky (strata reči, koordinácie, pamäte).

Mozgová príhoda.jpg

Cievné mozgové príhody delíme na:

  • ischemické cievné mozgové príhody - vzniká na podklade embólie alebo trombózy (zhluk zrazenej krvi) v danom mieste postihnutia
  • embolizácia - embolus (zhluk krvi, ktorý putuje krvným riečiskom), najčastejšie pochádza zo srdca
  • hemoragické (krvácavé) cievné mozgové príhody - tepna môže prasknúť len vtedy, keď je chorobne zmenená (aneuryzma)

Medzi rizikové faktory, ktoré vedú k prípadnej mozgovej príhode patrí obezita, cukrovka, nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, nezdravá výživa s nedostatkom ovocia a zeleniny, stres, vysoký krvný tlak, ateroskleróza (ukladanie tukových plátov v cievach), vyšší vek.

Príznaky mozgovej príhody

Príznaky sa líšia pred prepuknutím a u rozvinutého CMP v závislosti na postihnuté časti mozgu.

Všeobecne však možno povedať, že ľudia pred prepuknutím CMP mávajú bolesti hlavy, ťažkosti pri chôdzi, pocit ťažkých končatín, zhoršenie videnia, sú zmätení, môžu sa dostaviť mdloby.

Rozvinuté CMP má za následok poruchy vedomia, ochrnutie alebo čiastočné ochrnutie polovice tela alebo len jednej končatiny, ochrnutie v tvári, svalová stuhnutosť, poruchy rovnováhy, výpadky zorného poľa, poruchy citlivosti, poruchy reči.

Ako rýchlo zistiť cievnu mozgovú príhodu

Poproste postihnutého, aby vám vykonal pár jednoduchých úkonov, ak aspoň jeden nezvládne, radšej vyhľadajte lekársku pomoc. Nečakajte na zhoršenie stavu, u CMP sa jedná o minúty.

  • Úsmev - chorý nebude schopný sa usmiať a ukázať zuby, jeden kútik môže byť ochabnutý
  • Natiahnutie rúk - chorý neudrží ruky vo vzduchu a jedna mu vždy bude klesať, ak jej vôbec zvládne dať nahor
  • Jednoduchá veta - chorý nedokáže povedať súvisle vetu, môže slová komoliť

Liečba

Po odvoze do nemocnice bude zahájená okamžitá liečba, pri ktorej sa bude rozpúšťať cievny uzáver a alebo sa bude stavať krvácanie. Postihnutý bude dôkladne vyšetrený a po stabilizácii stavu bude zahájená rehabilitácie a užívanie liekov na riedenie krvi.

Po prepustení do domáceho liečenia je potreba s chorým stále rehabilitovať a cvičiť ho v reči a pamäti. Podľa aktuálneho stavu chorého sa potom vytvorí individuálny plán a je len na rodine ako veľmi bude stáť o to, aby sa chorý vrátil do normálneho života. Každodenná pasívna rehabilitácie je základ.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus