Pupočná prietrž

Pupočná prietrž čiže hernia umbilicalis je patologický stav vznikajúci v najslabšom mieste brušnej steny, kde sa úplne neuzavrie oblasť, v ktorej vchádzala pupočná šnúra do dutiny brušnej. Vyskytuje sa približne u 20% novorodencov a u predčasne narodených dokonca až v 80%.

Pupočná prietrž

Fyziologická pupočná prietrž začína vznikať v čase, keď sa kľučka tenkého čreva rýchlo predlžuje, a to predovšetkým jej kraniálnej ramienko. Dochádza k oslabeniu v oblasti napojenia ciev pupočnej šnúry, pričom sú črevá, pečeň či iné orgány vytláčané mimo brušnú dutinu.

Príznaky

Ak nebol tento defekt u novorodenca viditeľný, je možné ho objaviť aj neskôr pri plači alebo kašli dieťaťa, pretože brušná oblasť je namáhaná a hrčka na bruchu sa môže zväčšiť alebo sa ešte len vytvoriť. V dospelosti sa pupočná prietrž prejavuje nebolestivým vyklenutím pupka alebo nahmataním hrčky v mieste pupka. Ďalej sa môžu vyskytnúť pocity nadúvania a ťahavé či tlakové bolesti. Kýlu u dospelých môže spôsobiť silný kašeľ, nadváha, tehotenstvo alebo veľká námaha.

Vyšetrenie

Klinické vyšetrenie sa vykonáva ako u stojaceho, tak i ležiaceho pacienta. Používa sa fyzikálne vyšetrenie, čo je pohľad (aspekce), počúvanie (auskultácia), pohmat (palpácia) a poklep (perkusia). Pre pre stanovenie veľkosti a lokalizácie je zásadný pohľad. Počúvanie s poklepom sú dôležité pre rozpoznanie komplikácií prietrže (nepriechodnosť čriev, peritoneálne dráždenie a pod.) Palpácia napomáha upresniť veľkosť prietrže, objasniť prietržovú bránku a určí, či ide o kýlu reponibilní alebo irreponibilní. Slúži tiež k odhadu orgánov prítomných v prietrži a môže poskytnúť ešte mnoho iných informácií.

Paraklinická vyšetrenia majú prínos iba u malého množstva kýl. Ich nadmerné využívanie je finančne náročné a môže byť dokonca škodlivé. Miestny nález je výnimočne nutné spresniť pomocou USG alebo CT vyšetrenia. Pri podozrení na nepriechodnosť čriev alebo perforačnú peritonitídu, ktorá sa týka komplikácií prietrže, je vhodný snímok brucha v nezmenenom stave. Nie je ale nutný pri značnom priškrteniu prietrže. U masívnych a rozsiahlych kýl musí byť nutne starostlivo kardiopulmonálne vyšetrenie, vr. spirometrie a ďalších špeciálnych metód.

Komplikácie

Jednou z možných komplikácií pupočnej prietrže môže byť komplikovaný, predovšetkým predčasný pôrod, ale hlavným nebezpečenstvom po prekonanej prietrži je stav, kedy sa orgány samovoľne nevráti do dutiny brušnej. Postupne potom dochádza k narastajúcim bolestiam celého brucha, k zvracaniu, zástave odchode stolice a vetrov. Môže tiež dôjsť k priškrteniu prietrže, perforácii čreva, k zaplaveniu brušnej dutiny a následnému zápalu pobrušnice, čo môže viesť až k ohrozeniu života. Tento stav patrí medzi náhle príhody brušnej a je nevyhnutné akútne operačné riešenie.

U malých detí nastáva priškrtenie pupočníkovej prietrže len veľmi zriedkavo.

Liečba

Liečba pupočnej prietrže sa rieši operačný cestou. U detí často dochádza k samovoľnému uzáveru prietržové bránky, a preto sa s operáciou vyčkáva do predškolského veku dieťaťa. U dospelého jedinca je prietrž po patričných predoperačných vyšetreniach riešená spravidla laparoskopickým zákrokom. Pacientovi zostane po zákroku len malá jazva, ktorá časom sama vymizne. Avšak záleží aj na veľkosti prietrže.

Trvalé následky

Prietrž, ktorá nebola operovaná, sa zväčšuje a silnie bolesti. Nasledovať môžu komplikácie, ako je perforácia čreva či poškodenie iných orgánov.

 


 

comments powered by Disqus