Dalekozrakosť

Ďalekozrakosť je očná vada, ktorú spôsobuje nepomer medzi dĺžkou oka a lámavosťou optických prostredí oka. Hypermetropické oči sú v pomere k lomivosti optického prostredia krátke, alebo je prítomné menej lámavé optické prostredie. Tento fakt spôsobí, že zaostrené zbiehajúce sa lúče, dopadajú za sietnicu, kde sa ešte len pretínajú, tj. Ohnisko je za sietnicou, a tak vzniká rozostrený, zahmlený obraz.

Ďalekozrakosť a krátkozrakosť

Ďalekozraké oko je schopné malou hypermetropiu vyrovnať samo pomocou akomodácie, stiahnutie očné šošovky, tým zaostrí, ale tým je oko nadmerne zaťažované a so starobou navyše klesá schopnosť akomodácie oka a vada sa začne prejavovať.

Deti sú prirodzene hypermetropické, väčšinou majú dioptrie +2 až +3. Postupným vývojom oka sa vada normalizuje a vymiznú.

Príznaky spojené s ďalekozrakosťou

Nekorigovaná ďalekozrakosť sa prejavuje:

  •  Únavou očí
  •  Pálením
  •  Bolesťou
  •  Suchosťou oka
  •  Překrveným
  •  Bolestí hlavy ai.

Vyšetrenie ďalekozrakosti

  • Optotypy - čítanie písmen, čísel, znakov z tabule
  • Čítanie textu v rôznej veľkosti písma
  • Použitie autorefraktoru, ktorý meria skutočné pomery v oku

Korekcia ďalekozrakosti

Pre vyrovnanie vady sa využívajú spojené šošovky, tj. Spojky so znamienkom +. Táto šošovka je najsilnejší uprostred a smerom aj okrajom sa zužuje. Tieto sklá "zväčšujú."

Je možné využiť skla na vsadenie do rámov, alebo je možné využiť kontaktné šošovky.

Správna sila šošoviek, počet dioptrií sa určuje pomocou výsledku z autorefraktoru. Sila šošoviek, ktoré bude pacient nosiť, sa upravuje pomocou špeciálnych obrúčok, do ktorých je možné vkladať skla rôzne dioptrické mohutnosti.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus